Ecologisch aandachtsgebied

Als u als land en tuinbouwer meer dan 15 ha bouwland aangeeft, bent u verplicht om over 5% ecologisch aandachtsgebied (EAG) te beschikken en dit aan te geven in uw verzamelaanvraag. Sommige land- en tuinbouwers krijgen echter een vrijstelling. Ook moet u er zich van bewust zijn dat de werkelijk aangegeven oppervlakte niet altijd overeenkomt met de oppervlakte die meetelt als EAG, door het gebruik van wegings- en omzettingsfactoren.

Meer details over de algemene voorwaarden, vrijstellingen, aangifte van EAG in de verzamelaanvraag, de omzettingsfactoren en wegingsfactoren vindt u in de algemene fiche:

Types Ecologisch aandachtsgebied

In Vlaanderen beschikt u als landbouwer over verschillende mogelijkheden voor het aanleggen van ecologisch aandachtsgebied. U moet over het betrokken gebied beschikken om dit in uw verzamelaanvraag te mogen aangeven. Elk van de EAG heeft ook zijn specifieke voorwaarden. Het is dus niet voldoende dat u dit perceel/element aangeeft en selecteert als EAG maar u moet ook effectief aan de voorwaarden voldoen. Klik op de onderstaande EAG-type om de gedetailleerde informatiefiche met de specifieke voorwaarden te raadplegen:

Aangifte EAG op e-loket

Via een apart scherm in de elektronische verzamelaanvraag kunt u de EAG-elementen aangeven. Na het aangeven van al uw gebruikte percelen, zullen er zoveel mogelijk ter beschikking zijnde percelen/elementen worden voorgesteld. Het is aan u om degene te selecteren waarvoor u aan de voorwaarden kunt voldoen.

Ziet u bepaalde percelen/elementen die niet in de lijst staan maar die u daar wel verwacht had? Bekijk dan ook eens volgende fiche: