Schoolfruit, -groenten en -melk

 Start het nieuwe schooljaar lekker gezond! Vraag nu je subsidie aan. Oog voor lekkers 2018-2019, www.oogvoorlekkers.be (EU - VOBasisscholen of scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen subsidies aanvragen waarmee ze onder hun leerlingen fruit, groenten en/ of melk als gezond tussendoortje kunnen verdelen.

Sinds schooljaar 2017-2018 is de subsidieregeling van de vroegere schoolprogramma’s ‘Tutti Frutti’ en ‘Melk op school’ vereenvoudigd. Het hele concept werd in een nieuw jasje gestoken en heet nu ‘Oog voor Lekkers’.

Heb jij Oog voor Lekkers?

Met dit initiatief willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie dus gezonde voedingsgewoonten promoten bij kleuters, leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen van het buitengewoon lager en secundair onderwijs, zowel op school als thuis.

Jong geleerd is oud gedaan

Fruit, groenten en melk: iedereen wéét dat ze ideaal zijn als tussendoortjes en horen bij een evenwichtige maaltijd. Maar recent onderzoek toont aan dat kinderen vaak nog ongezonde keuzes maken en eerder grijpen naar koekjes, chocolade, snoep en gesuikerde dranken. Hoog tijd om daar verandering in te brengen met Oog voor Lekkers.

Het principe is eenvoudig

Eén dag in de week smullen de leerlingen samen van een lekker gezond tussendoortje op school. Dat kan een stukje fruit/groente zijn en/of een fris glaasje melk. Voor scholen, leerkrachten en ouders - die sowieso een voorbeeldfunctie vervullen - is dit meteen ook het perfecte aanknopingspunt om met kinderen te praten over een gezond dagelijks eetpatroon.

Om leerlingen op een boeiende manier meer te leren over groenten, fruit en melk, biedt Oog voor Lekkers specifiek lesmateriaal aan. Gratis en op maat van alle leerlingen. Ontdek het lesmateriaal op www.oogvoorlekkers.be/scholen-leerkrachten/ga-aan-de-slag-de-klas.

Financiële tegemoetkoming

Het goede nieuws is dat de Vlaamse overheid je hierin graag steunt. Daarom voorzien we voor scholen een Vlaams-Europese subsidie; gedurende 10 of 20 weken om fruit, groenten en melk aan te bieden. Want gezonde keuzes maken zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn!

Ontdek alles over dit project op oogvoorlekkers.be

Verbintenissen met betrekking tot de schoolfruit, -groenten en –melk regeling

Door het indienen van een deelname aanvraag verklaart de onderwijsinstelling zich ertoe:

  1. de verbintenissen, vermeld in artikel 6, lid 1, a), c), e) en f), van de gedelegeerde verordening (EU) 2017/40 aan te gaan;
  2. de groenten en fruit en de melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden aan de leerlingen te verstrekken in één portie per week gedurende minstens tien weken per schooljaar startend in het eerste trimester en uiterlijk voor 31 januari of, indien men hiervoor in aanmerking komt, minstens tien weken startend in het eerste trimester en voor 31 januari en minstens tien weken startend in het tweede trimester en voor 30 april;
  3. de ouders van de leerlingen op de hoogte te brengen van de deelname van de onderwijsinstelling aan de met Europese middelen gefinancierde schoolregeling;
  4. de stavingstukken gedurende minstens 5 jaar te bewaren en ter beschikking te stellen aan de controlediensten van de Vlaamse overheid;
  5. de groenten, fruit en melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden alleen aan te bieden voor consumptie door leerlingen op schooldagen;
  6. de onterecht uitbetaalde steun terug te betalen;
  7. de groenten, fruit en melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden alleen aan te bieden buiten de schoolmaaltijden.

Contactpunten

Departement Landbouw en Visserij

  • Algemene coördinatie, administratief beheer en betaling: Wieke Kellerman en Wim Rutten
  • Controles: Korneel Devisch en Rudy Geerts

Koning Albert II-laan 35, bus 40 |1030 Brussel
T infolijn e-loket: 02 552 74 91 | schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be 

Website: www.oogvoorlekkers.be