Visserij

foto boot op zeeHet zeevisserijbeleid is in België een exclusieve Vlaamse bevoegdheid, die toebehoort aan de Vlaams minister van Landbouw. Het wordt opgevolgd door het Departement Landbouw en Visserij. Hoewel het beleid sterk Europees bepaald wordt, is er ook een Vlaamse component en daarop focust de dienst zich. De beleidsdomeinen omvatten zowel de recreatieve als de beroepsvisserij en de aquacultuur.

Daarentegen behoort de openbare visserij (waaronder riviervisserij) op het grondgebied van het Vlaams Gewest tot de bevoegdheden van het Agentschap Natuur en Bos.

Het beheer van het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) is een federale bevoegdheid van de Federaal minister van de Noordzee. Deze werkt daarvoor samen met de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Actueel: 

Nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur

Door u te registreren voor deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuwe regelgeving, praktische informatie en beleidsinitiatieven op Europees en Vlaams niveau. Daarnaast vindt u in onze nieuwsbrief frequent recente cijfergegevens, publicaties, aankondigingen van evenementen en updates over aanpassingen op deze website en wetenswaardigheden over zeevisserij en aquacultuur.

Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur

Vernieuwde Belgische scheepvaartwetgeving (ook van toepassing op visserijvaartuigen)

  • Scheepvaartwetboek  
  • Wet met wijzigingsbepalingen 
  • English translation: Belgium has renewed its shipping legislation, concerning rules and sanctions to regulate shipping activities in Belgian waters. This legislation also applies on fishing vessels. This renewed legislation is in force from 1 September 2020 on.

Andere wetgeving

Subsidies (inclusief start- en investeringssteun voor reders, viskwekers en hun coöperaties)

Aquacultuur

Een overzicht van het Vlaams aquacultuurbeleid en een doorverwijzing naar de website van het Vlaams Aquacultuur Platform.

Recreatieve visserij

Prijsnoteringen en publicaties

Internationale organisaties zeevisserij

  • website (nieuw venster): OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
  • website (nieuw venster): FAO (Food and Agriculture Organization)
  • website (nieuw venster): ICES (International Council for the Exploration of the Sea)

Nieuws visserij