Visserij

foto boot op zeeHet zeevisserijbeleid is in België een exclusieve Vlaamse bevoegdheid, die toebehoort aan de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het wordt opgevolgd door het Departement Landbouw en Visserij. Hoewel het beleid sterk Europees bepaald wordt, is er ook een Vlaamse component en daarop focust de dienst zich. De beleidsdomeinen omvatten zowel de recreatieve als de beroepsvisserij en de aquacultuur.

Daarentegen behoort de openbare visserij (waaronder riviervisserij) op het grondgebied van het Vlaams Gewest tot de bevoegdheden van het Agentschap Natuur en Bos.

Het beheer van het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) is een federale bevoegdheid van de staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude, Privacy en Noordzee. De staatsecretaris werkt daarvoor samen met de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Visserijbeleid (Vlaams beleid en Europees beleid)

Subsidies (inclusief start- en investeringssteun voor reders, viskwekers en hun coöperaties)

Aquacultuur

Een overzicht van het Vlaams aquacultuurbeleid en een doorverwijzing naar de website van het Vlaams Aquacultuur Platform.

Recreatieve visserij

Prijsnoteringen en publicaties

Internationale organisaties zeevisserij

  • website (nieuw venster): OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
  • website (nieuw venster): FAO (Food and Agriculture Organization)
  • website (nieuw venster): ICES (International Council for the Exploration of the Sea)

Nieuws visserij