Visserij

Het zeevisserijbeleid is in België een exclusieve Vlaamse bevoegdheid, die toebehoort aan de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het wordt opgevolgd door het Departement Landbouw en Visserij. Hoewel het beleid sterk Europees bepaald wordt, is er ook een Vlaamse component en daarop focust de dienst zich. De beleidsdomeinen omvatten zowel de recreatieve als de beroepsvisserij en de aquacultuur.

Daarentegen behoort de zoetwatervisserij (waaronder riviervisserij) op het grondgebied van het Vlaams Gewest tot de bevoegdheden van het Agentschap Natuur en Bos.

Het beheer van het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) is dan weer een federale bevoegdheid die toebehoort aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee. De staatsecretaris werkt daarvoor samen met de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Internationale organisaties zeevisserij:

  • website (nieuw venster): OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
  • website (nieuw venster): FAO (Food and Agriculture Organization)
  • website (nieuw venster): ICES (International Council for the Exploration of the Sea)

Contact

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 |  zeevisserij@lv.vlaanderen.be

Nieuws visserij