Publicaties zeevisserij

FIVA (Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector)

Aanvoer en besomming – De Belgische visserij

Bedrijfsresultaten – Economische resultaten van de Belgische rederijen

Visserijrapport (VIRA)

  • Visserijrapport 2018

    Redactie: Tom Van Bogaert, Jonathan Platteau - December 2018

    ‘Uitdagingen voor de Vlaamse visserij' is de ondertitel van het Visserijrapport (VIRA). Het tweejaarlijkse decretaal verankerde rapport heeft ditmaal als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse visserij. Tegelijk geven we een uitvoerige beschrijving van de sector, aangevuld met een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen).

    Het VIRA is uitgegroeid tot een standaardwerk dat de actuele cijfers en feiten over de visserij bevat. Het rapport is bestemd voor al wie visserij en visserijbeleid op de voet volgt, maar is ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de sector.

    Op 13 december 2018 werd het rapport officieel voorgesteld.

Visserijrapport (VIRA)

Duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector

Contactgegevens

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen.

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 |  zeevisserij@lv.vlaanderen.be