Recreatieve visserij

Meeuw met uitgeslagen vleugelsHet Departement Landbouw en Visserij is bevoegd voor de zeevisserij en aquacultuur in Vlaanderen. De riviervisserij is een bevoegdheid van het Agentschap Natuur en Bos.
Met een overzicht van de geldende regels wil het departement ook de recreatieve visser helpen. 

Recreatieve visserij op zee

Verschillende reglementen en wetteksten - zowel Europese verordeningen, als nationale reglementen (wetten, besluiten van de Vlaamse Regering (BVR) en ministeriële besluiten (MB)) en gemeentelijke politiereglementen - houden beperkingen in die voor een leek soms moeilijk terug te vinden zijn of zelfs schijnbare tegenstrijdigheden inhouden en dikwijls interpretatieproblemen kunnen opleveren.

Onder de noemer ‘recreatieve visserij op zee’ vallen verschillende soorten activiteiten.

Algemene regels en minimum aanvoerlengtes recreatieve zeevisserij

Bij de recreatieve sportvisserij op zee moeten de minimummaat (aanvoerlengte van vis) en een aantal regels gerespecteerd worden.

Monitoringsactiviteiten Belgische recreatieve zeevisserij

Op het online platform rond de methodologie en resultaten van de monitoringsactiviteiten van de Belgische recreatieve zeevisserij (zee en strand) kunt u in real-time de verzamelde data en informatie raadplegen via dynamische grafieken en kaartmateriaal.

Daarnaast vindt u er de laatste relevante nieuwsberichten die relevant zijn voor de recreatieve vissersgemeenschap en kunt u zich aanmelden om als vrijwillig logboekdeelnemer bij te dragen aan de dataverzameling rond recreatieve visvangsten.

Openbare visserij en het visverlof

De openbare visserij betreft de visserij in de Vlaamse openbare wateren, dus met uitzondering van de visserij op zee. Het Agentschap Natuur en Bos verzorgt het goede verloop van deze activiteiten.

Als u wil vissen in openbare wateren in het Vlaamse Gewest en in private wateren die een verbinding hebben met openbare wateren in het Vlaamse Gewest, moet u in het bezit zijn van een geldig visverlof (visvergunning). Dit kan u zowel online als in elk postkantoor van het Vlaamse Gewest verkrijgen.

Meer informatie over vissen in Vlaamse openbare wateren, de visserijregelgeving, viswaters, visrechten, vissoorten, visstandbeheer: zie Openbare visserij en het visverlof.

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 |  zeevisserij@lv.vlaanderen.be