Fonds voor Scheepsjongeren

Op deze pagina:logo fonds scheepsjongeren

Doelstellingen

Bij de wet van 23 september 1931 werd het ‘Fonds voor Scheepsjongens’ opgericht. Het doel was om de aanwerving van scheepsjongeren te bevorderen en te promoten via een bepaalde bezoldiging per zeedag.

De Vlaamse overheid, de Provincie West-Vlaanderen en de Rederscentrale zorgen momenteel voor de nodige fondsen.

Logo provincie West-Vlaanderen Logo RC

Scheepsjongeren

Scheepjongeren zijn jongeren die tijdens en na hun studies aan de visserijschool een verdere praktische opleiding aan boord krijgen via een hele waaier van taken. Ze zullen vooral de matrozen bijstaan voor het werk aan dek en ze mogen de wachtoverste van dienst assisteren.

Sinds 2003 is er een regeling voorzien voor aspirant-vissers: het gaat om personen tussen 20 en 31 jaar zonder opleiding of ervaring in de zeevisserij.

Bezoldiging

Om de arbeid van de scheepsjongere te waarderen en als aanmoediging om verder te kunnen gaan in het vissersbedrijf (gedeeltelijke tussenkomst in de kosten en lasten van de tewerkstelling), zorgt het fonds voor een bepaald bedrag per zeedag. Daarnaast is een bezoldiging door de reder verplicht. Dit gebeurt door de scheepsjongere een bepaald percentage van de besomming toe te kennen op basis van de CAO van 19 januari 2006, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2007, pg. 7479.

Voor de bezoldiging komen de behaalde brevetten en het aantal gewerkte zeedagen in aanmerking:

 • met een lager brevet (Certificaat van Scheepsjongen, Aspirant ter visserij Beperkte Vaart, Aspirant ter Kustvisserij, motorist 221 kW):
  • tot en met 100 zeedagen 25,00 euro bruto per zeedag;
  • na 100 zeedagen 30,00 euro bruto per zeedag;
  • na 200 zeedagen 35,00 euro bruto per zeedag.
 • met een hoger brevet (Aspirant ter Visserij Onbeperkte Vaart, Motorist):
  • tot en met 100 zeedagen 37,50 euro bruto per zeedag;
  • na 100 zeedagen 42,50 euro bruto per zeedag;
  • na 200 zeedagen 47,50 euro bruto per zeedag.
 • Aspirant- vissers: maximum 99 zeedagen aan 25,00 euro bruto per zeedag.

Het fonds verstrekt voor maximaal 499 zeedagen een bezoldiging aan scheepsjongeren onder de 20 jaar. Ook aangemonsterde schepelingen tussen 20 en 31 jaar die nog geen 99 zeedagen gepresteerd hebben en voorheen nog niet in aanmerking kwamen voor het fonds, vallen onder de noemer ‘scheepjongeren’. Daarna wordt de jongere als volwaardig matroos aanzien en valt hij dus volledig ten laste van de reder.

Voor meer informatie over het Fonds voor Scheepsjongeren kan u contact opnemen met de dienst Visserij (zie contactgegevens onderaan deze pagina)

Opleidingen

Voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden voor een job in de zeevisserij en de te behalen brevetten kunt u terecht op volgende websites:
website (nieuw venster): http://www.areyouwaterproof.be
website (nieuw venster): http://www.maritiemonderwijs.be/

Logo maritiem instituut

Beroep als zeevisser

Voor meer informatie over het beroep als zeevisser kan u de ‘Sociale gids voor erkende zeevissers’ op de website van het Zeevissersfonds raadplegen: http://www.zeevissersfonds.be/.

Contactgegevens

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 |  zeevisserij@lv.vlaanderen.be