Verslagen beheerscomité wijn en gedistilleerde dranken

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de betrokken sectorcoördinator:

Timo Delveaux, Sectorexpert
Koning Albert II-laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 79 55 - Fax 02 552 78 71
E-mail: timo.delveaux@lv.vlaanderen.be


Disclaimer marktinformatie

De informatie weergegeven op deze website, evenals de documenten die ter beschikking worden gesteld, zijn van louter informatieve en indicatieve aard. De interne verslagen van de beheercomités en de expertenwerkgroepen vervangen de officiële verslagen van de Europese instellingen niet en worden louter ter info meegedeeld. Er kunnen dan ook geen rechten uit worden afgeleid.

Zowel voor het raadplegen van de informatie en de verslagen op deze website, als voor het raadplegen van de officiële verslagen op de website van de Europese Commissie, wordt geacht dat er kennis is genomen van de voorwaarden opgenomen in de algemene disclaimer en dat deze zonder enig voorbehoud werden aanvaard.