Agromilieuklimaatmaatregel: inzaai van meerjarige milieu-, biodiversiteitsvriendelijke of klimaatbestendige teelten

Via deze meerjarige AMKM op perceelsniveau wordt de inzaai van teelten met een positief effect op milieu, klimaat of biodiversiteit gestimuleerd. Een eerste groep omvat een aantal meerjarige eiwitteelten in het kader van een lokale eiwitvoorziening. Dit zijn vooral meerjarige vlinderbloemigen, maar ook graskruidenmengsels en luzerne met uitgestelde maaidatum. Een tweede groep omvat een aantal meerjarige teelten die van nature een positief effect hebben op het milieu, het klimaat of de biodiversiteit, zoals korte omloophout en miscanthus.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Inzaai van meerjarige milieu-, biodiversiteitsvriendelijke of klimaatbestendige teelten (versie 13.03.2024).

Aanvraagformulier nieuwe ecoteelt

Delen: