Toegang tot Europese wateren

Wat heb ik nodig om te vissen in de Europese wateren? 

Visvergunning

Vaartuigen die de commerciële zeevisserij willen uitvoeren moeten minimaal in het bezit zijn van een visvergunning. Deze visvergunning is een officieel document dat het recht geeft om een bepaalde vangstcapaciteit te gebruiken voor de commerciële exploitatie (visserij) van levende aquatische hulpbronnen. Een visvergunning bevat minimumvoorwaarden met betrekking tot de identificatie, de technische kenmerken en de uitrusting van een communautair vissersvaartuig.

Meer info vindt u in het Ministerieel Besluit (MB) 09/02/2006 kustvisserssegment - publicatie dd 15/02/2006

Vismachtigingen

Om de toegang tot de wateren en de hulpbronnen te regelen reikt België vismachtigingen uit voor vaartuigen die de Belgische vlag voeren. Het gaat hier dus om communautaire vissersvaartuigen die al een visvergunning hebben. Dankzij die machtiging mogen die vaartuigen specifieke visserijactiviteiten verrichten tijdens een bepaalde periode, in een bepaald gebied of binnen een bepaalde visserijtak onder specifieke voorwaarden.

De lijst met vaartuigen die in het bezit zijn van vismachtigingen

Bijkomende aanvragen

Samenvoeging van motorvermogens

Eigenaren of mede-eigenaars van vissersvaartuigen kunnen vragen om het gehele of gedeeltelijke motorvermogen van hun vissersvaartuig samen te voegen met het motorvermogen van een ander vissersvaartuig waarvan ze eigenaar zijn. Gebruik hiervoor volgend formulier: 

Meer info vindt u in het Besluit Vlaamse Regering dd 16/12/2005 m.b.t. samenvoeging van motorvermogens - publicatie dd 23/01/2006

Inlevering van motorvermogen om de vangstrechtfactor aan te passen

Eigenaren of mede-eigenaren van vissersvaartuigen kunnen vragen om het gehele of gedeeltelijke motorvermogen van een vissersvaartuig in te leveren om de vangstrechtfactor aan te passen van een ander vaartuig waarvan ze eigenaar zijn. Gebruik hiervoor volgend formulier:

Meer informatie vangstrechtfactor

Contactgegevens

Delen: