Actuele prijs- en marktinfo

In het kader van transparantie van het beleid en opdat stakeholders tijdig en sneller kunnen inspelen op nieuwe regels en evoluties op de markt, kan u per sector gegevens terugvinden met betrekking tot de marktprijzen alsook algemene marktinformatie.

Zie ook: Markt­in­for­ma­tie (website Landbouwcijfers)

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Algemeen telefoonnr. 016 66 61 25 of 09 276 28 61
marktinfo@lv.vlaanderen.be

foto Weide

Delen: