Droogte

De afgelopen droge zomers hebben uitgewezen dat water een kostbaar goed is. Tijdens aanhoudende droge periodes kunnen waterbeheerders, waterbedrijven of andere overheidsdiensten maatregelen uitvaardigen om de impact van droogte te verminderen. De minister, de gouverneur of de burgemeester kan bijkomende droogtemaatregelen afkondigen, zoals watergebruiksbeperkingen voor specifieke toepassingen of een verbod om water uit waterlopen te capteren.

Meer informatie over droogtemaatregelen.

Actuele droogtesituatie

Meer informatie www.opdehoogtevandroogte.be (Integraalwaterbeleid) en op waterinfo.be.

Contact

Delen: