Hectaresteun biologische productiemethode (PDPO III)

De hectaresteun voor de biologische productiemethode is een plattelandsmaatregel waarvoor steun kan aangevraagd worden via de verzamelaanvraag.

Bio-landbouwers kunnen hectaresteun aanvragen voor het toepassen van de biologische productiemethode op hun percelen. Er zijn aparte verbintenissen voor percelen in omschakeling en percelen die al een certificaat voor de biologische productiemethode hebben. U leest hier meer over in de fiche:  

De steun kan in de verzamelaanvraag worden aangevraagd via de bijkomende bestemming ‘HVB’.

Meer informatie over de biologische productieteelt in het algemeen vindt u eveneens op de website van Landbouw en Visserij op de pagina Bio.

Naast de Europese steun voor de biologische productiemethode is er ook een staatssteun te krijgen voor een gedeeltelijke terugbetaling van de controlekosten.

Meer informatie over de terugbetaling van de controlekosten vindt u op Controlekost biologische productiemethode.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag

Delen: