Verzamelaanvraag bio-landbouwers

Bio-landbouwers moeten vanaf 2022 jaarlijks een verzamelaanvraag indienen

Landbouwers die hun productie wensen te laten certificeren, moeten vanaf 2022 verplicht jaarlijks een verzamelaanvraag indienen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Dit naar aanleiding van de nieuwe bio-wetgeving die in werking treedt vanaf 1 januari 2022. Enkel percelen en teelten die aangegeven zijn in de verzamelaanvraag kunnen gecertificeerd worden door een bio-controleorgaan. 

De ‘verzamelaanvraag’ is de jaarlijkse perceelsaangifte bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Hierin geeft de landbouwer voor dat jaar alle gebruikte percelen, stallen, gebouwen en teelten aan. Bio-landbouwers duiden hierbij aan welke percelen ze wensen te laten certificeren door hun bio-controleorgaan. 

De percelen en teelten die worden aangegeven in de verzamelaanvraag worden automatisch doorgestuurd naar het controleorgaan van de bio-landbouwer dat instaat voor de certificering van de productie. Bio-landbouwers hoeven dit dus niet meer apart door te geven aan hun controleorgaan. De controleorganen mogen uitsluitend de percelen die aangegeven zijn in de verzamelaanvraag certificeren.

De jaarlijkse aangifte van de percelen en teelten via de verzamelaanvraag is verplicht voor alle bio-landbouwers, ongeacht de grootte van het bedrijf. Dus ook voor een landbouwer die door een andere wetgeving (bv. mestbank) zou zijn vrijgesteld voor het jaarlijks indienen van een verzamelaanvraag. 

Meer informatie over de algemene voorwaarden en verplichtingen die verbonden zijn aan de verzamelaanvraag.

Bent u nog niet zo bekend met de verzamelaanvraag? Of heeft u vragen omtrent de aangifte van specifieke situaties in de biologische landbouw? Kijk dan in volgend document: Informatie over de verzamelaanvraag voor bio-landbouwers.

Identificatie

Om een verzamelaanvraag te kunnen indienen, moet de bio-landbouwer geïdentificeerd zijn als landbouwer bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Het ondernemingsnummer waarop de registratie bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij gebeurt, moet hetzelfde zijn als waarmee de landbouwer is aangemeld bij het bio-controleorgaan.

Meer informatie en formulieren met betrekking tot de identificatie als landbouwer

Meer informatie

Bio-landbouwers die nog niet geïdentificeerd zijn bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij wordt aangeraden zo snel mogelijk contact op te nemen met ons. Indien u meer informatie wenst over de verzamelaanvraag kunt u zich eveneens wenden tot ons.

Delen: