Brede weersverzekering land- en tuinbouwers

Subsidie brede weersverzekering 2020

Met de brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw, zich tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn storm, hagel, regenval of droogte. U zult als landbouwer een subsidie kunnen ontvangen die 65% van de verzekeringspremie bedraagt van een erkende brede weersverzekering.

Verzekeraars kunnen tot 1 juli 2019 een aanvraag indienen om hun brede weersverzekeringspolis te laten erkennen. Het Departement Landbouw en Visserij zal de aanvragen ten laatste op 30 september 2019 beoordelen en vervolgens de erkende brede weersverzekeringspolissen bekend maken op deze website.

Voorwaarden

  • u kunt als land- of tuinbouwer enkel een subsidie krijgen als het gaat over een erkende brede weersverzekeringspolis
  • u vraagt de subsidie aan via de verzamelaanvraag.

Procedure

De betalingsaanvraag gebeurt via een apart onderdeel binnen de verzamelaanvraag. Hierbij geeft u als land- of tuinbouwer op met welke verzekeraar u een brede weersverzekering hebt afgesloten, voor welke openluchtteelten en op welke percelen.

Om de administratieve lasten van de land- en tuinbouwer zo laag mogelijk te houden wordt de betaalde verzekeringspremie rechtstreeks bij de verzekeraar opgevraagd.

Op basis van dit bedrag en na een administratieve controle zal de tussenkomst in de verzekeringspremie berekend worden en terugbetaald worden aan de land- en tuinbouwer.