Pluimvee en konijnen

 • KippenFokkerij
  Gespecialiseerde pluimveebedrijven (broeierijen, selectiebedrijven en vermeerderingsbedrijven) moeten beschikken over een erkenning.

 • Facultatieve etikettering eieren
  Vermeldingen op verpakking van eieren en op eieren zelf over voederwijze, regionale oorsprong en bijzondere kenmerken van het houderijsysteem.

 • Facultatieve etikettering pluimveevlees
  Vermeldingen over het dier, de voederwijze of het houderijsysteem van kippen, hanen, kalkoenen, eenden, ganzen en parelhoenders.

 • Houderijsystemen leghennen
  Wetgeving, erkende controleorganisaties en voorwaarden van de 4 houderijsystemen, met elk een eigen code op zowel de eieren als de verpakking.

 • Praktijkcentrum Pluimvee
  Het Praktijkcentrum Pluimvee is het aanspreekpunt inzake het ter beschikking stellen van praktijkkennis en het uitvoeren van praktijkonderzoek in de pluimveesector.

 • Genetische diversiteit pluimvee & konijnen
  2 verenigingen zijn erkend voor het bijhouden van registers of stamboeken van een aantal inheemse rassen van pluimvee, konijnen, en andere neerhofdieren.

 • Advies & publicaties
  Advies en publicaties over pluimvee en konijnen

Zie ook: