Pluimvee en konijnen

 • Foto kipFokkerij
  Gespecialiseerde pluimveebedrijven (broeierijen, selectiebedrijven en vermeerderingsbedrijven) moeten beschikken over een erkenning.

 • Facultatieve etikettering eieren
  Vermeldingen op verpakking van eieren en op eieren zelf over voederwijze, regionale oorsprong en bijzondere kenmerken van het houderijsysteem.

 • Facultatieve etikettering pluimveevlees
  Vermeldingen over het dier, de voederwijze of het houderijsysteem van kippen, hanen, kalkoenen, eenden, ganzen en parelhoenders.

 • Houderijsystemen leghennen
  Wetgeving, erkende controleorganisaties en voorwaarden van de 4 houderijsystemen, met elk een eigen code op zowel de eieren als de verpakking.

 • Praktijkcentrum Pluimvee
  PC Pluimvee is het aanspreekpunt inzake het ter beschikking stellen van praktijkkennis en het uitvoeren van praktijkonderzoek in de pluimveesector.

 • Beheerscomité pluimvee en eieren
  Beheerscomité Europese Commissie actief op het vlak van prijzen, markten en praktische toepassingsbepalingen.

 • Genetische diversiteit pluimvee & konijnen
  2 verenigingen zijn erkend voor het bijhouden van registers of stamboeken van een aantal inheemse rassen van pluimvee, konijnen, en andere neerhofdieren.

 • Advies & publicaties
  Advies en publicaties over pluimvee en konijnen

 • Algemeen Technisch advies en voorlichting

  Jan Eskens | Tel. 011 74 26 97 
  jan.eskens@lv.vlaanderen.be

Hanne Geenen | Tel. 011 74 26 83
hanne.geenen@lv.vlaanderen.be

PDF-document artikel "Welzijn, gezondheid en sanitaire status van legkippen in verrijkte kooien versus niet-kooisystemen" (PDF-document, 5 pagina's)