Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Elke lidstaat heeft binnen het Europees landbouwbeleid de keuze om gekoppelde steun te organiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen om gekoppelde steun te voorzien voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Elke landbouwer die beschikt over een erkende zoogkoeienhouderij kan jaarlijks instappen in de premieregeling indien hij aan de gestelde voorwaarden voldoet.

De deelname kan jaarlijks worden ingediend op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Het premiebedrag verschilt jaarlijks en is afhankelijk van het aantal premiegerechtigde zoogkoeien.

Meer informatie over de nieuwe premievoorwaarden en de aanvraagprocedure voor de campagne 2019 vindt u in de fiche:

Overdracht van premierechten

Premierechten voor zoogkoeien kunnen met of zonder bedrijfsovername onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen. U vindt meer informatie in de fiche:

Aanvraag uit de reserve 

Jonge starters en nieuwkomers kunnen eenmalig in aanmerking komen voor gratis recten uit de reserve. Alle informatie omtrent de voorwaarden tot de reserve is te vinden in de fiche:

Wetgeving

Ministerieel besluit van 21 juni 2016 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Meer informatie

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.