Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Campagne 2018

Elke lidstaat had met het nieuwe landbouwbeleid de keuze om gekoppelde steun te organiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen om gekoppelde steun te voorzien voor het behoud van gespecialiseerde zoogkoeienhouderij.

Elke landbouwer die beschikt over een erkende zoogkoeienhouderij kan jaarlijks instappen in de premieregeling indien hij aan de gestelde voorwaarden voldoet.

De deelname kan jaarlijks worden ingediend op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Het premiebedrag verschilt jaarlijks en is afhankelijk van het aantal premiegerechtigde zoogkoeien.

Meer informatie over de nieuwe premievoorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u in de fiche:

Overdracht van premierechten in 2017

Premierechten voor zoogkoeien kunnen met of zonder bedrijfsovername onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen. U vindt meer informatie in de fiche:

Aanvraag uit de reserve voor campagne 2018

Bepaalde categorieën van landbouwers kunnen eenmalig in aanmerking komen voor gratis rechten uit de reserve. Alle informatie omtrent de voorwaarden tot de reserve is te vinden in de fiche:

Wetgeving

Ministerieel besluit van 21 juni 2016 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Meer informatie

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.