Plattelandsmaatregelen in de verzamelaanvraag

Naast de vijfjarige agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten kunnen ook onderstaande plattelandsmaatregelen aangevraagd worden via de verzamelaanvraag.

Hectaresteun voor de biologische productiemethode

Bio-landbouwers kunnen hectaresteun aanvragen voor het toepassen van de biologische productiemethode op hun percelen. Alle voorwaarden zijn terug te vinden op de webpagina ‘hectaresteun  biologische productiemethode’

Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen

Landbouwers die een boslandbouwsysteem aanleggen, kunnen een deel van de kosten voor de aanplant van hun bomen terugvragen indien de verbintenis goedgekeurd werd.

Meer informatie over deze aanvraag in de verzamelaanvraag vindt u op de webpagina: ‘Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen’

Bebossing van landbouwgrond

Premies voor bebossing van landbouwgrond bestaan uit een aanplantsubsidie, inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie. De inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie worden aangevraagd via de verzamelaanvraag .

Meer informatie over deze aanvraag vindt u op de webpagina: ‘Bebossing van landbouwgrond’

Combinaties

Verschillende agromilieumaatregelen kunnen eventueel onderling gecombineerd worden op een zelfde perceel maar kunnen eveneens aan een vermindering van het subsidiebedrag onderhevig zijn. Op de webpagina 'Tabellen' vindt u onderstaande  tabellen die de  mogelijke combinaties en subsidiebedragen weergeven:

  • Tabel ‘Combinaties agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio’
  • Tabel 'Combinaties EAG vergroening met agromilieumaatregelen/beheerovereenkomsten/hectaresteun bio/GNT (GMO actie groenbedekking)'

Wetgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 juli 2014 betreffende het verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014-2020
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en herbebossing
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2015 betreffende het combineren van agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten, biohectaresteun en ecologisch aandachtsgebied met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014 2020, en tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020

Informatie

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel  ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina 'Tabellen'.