Tabellen bij de verzamelaanvraag 2022

Op deze webpagina kunt u alle tabellen terugvinden die verband houden met de verzamelaanvraag 2022. Indien er aanpassingen gebeuren aan de tabellen zullen deze in het groen staan en achteraan de tabel worden opgelijst.

In het kader van zijn verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Departement Landbouw en Visserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van de buitendiensten van het Departement zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector.

Landbouwers die toch nog problemen hebben wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met hun buitendienst.

Contactgegevens

Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten (versie 01.02.2022)

Belangrijke data in de campagne 

Belangrijke data tijdens de campagne verzamelaanvraag (versie 01.02.2022)

Perceelsaangifte en teeltcodes

Gebruikte codes in de verzamelaanvraag (versie 28.03.2022)

Tabel teeltcodes (versie 01.06.2022)

Tabel teeltcodes Mestbankaspecten (versie 01.06.2022)

Teeltgroepen gewasdiversificatie (versie 01.06.2022)

Tabel teeltcodes met aanduiding bouwland (versie 01.06.2022)

Tabel overzicht geen landbouwactiviteit (versie 01.02.2022)

Tabel soortenlijst paspoortplichtige planten (versie 06.05.2022)

Tabel indicatie EOC-waarden pre-ecoregeling ‘verhogen effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan’ (versie 01.02.2022)

Combinatietabellen in kader van dubbele financiering

Combinaties EAG (versie 01.02.2022)

Combinaties EAG vergroening met agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio (versie 01.02.2022)

Combinaties agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio (versie 01.02.2022)

Combinatietabel pre-ecoregelingen (versie 01.02.2022)

Stikstofbindende gewassen

Lijst stikstofbindende gewassen (versie 01.02.2022)