Tabellen bij de verzamelaanvraag 2021

Op deze webpagina kunt u alle tabellen terugvinden die verband houden met de verzamelaanvraag 2021. Indien er aanpassingen gebeuren aan de tabellen zullen deze in het groen staan en achteraan de tabel worden opgelijst.

In het kader van zijn verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Departement Landbouw en Visserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van de buitendiensten van het Departement zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector.

Landbouwers die toch nog problemen hebben wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met hun buitendienst.

Contactgegevens

Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten (versie 29.01.2021)

Belangrijke data in de campagne 

Belangrijke data tijdens de campagne verzamelaanvraag (versie 26.02.2021)

Perceelsaangifte en teeltcodes

Gebruikte codes in de verzamelaanvraag (versie 16.04.2021)

Tabel teeltcodes (versie 30.06.2021)

Tabel teeltcodes Mestbankaspecten (versie 30.06.2021)

Teeltgroepen gewasdiversificatie (versie 02.04.2021)

Tabel teeltcodes met aanduiding bouwland (versie 02.04.2021)

Tabel overzicht geen landbouwactiviteit (versie 29.01.2021)

Tabel soortenlijst paspoortplichtige planten (versie 16.03.2021)

Combinatietabellen in kader van dubbele financiering

Combinaties EAG (versie 29.01.2021)

Combinaties EAG vergroening met agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio (versie 29.01.2021)

Combinaties agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio (versie 05.07.2021)

Stikstofbindende gewassen

Lijst stikstofbindende gewassen (versie 29.01.2021)