Actuele prijs- en marktinfo

In het kader van transparantie van het beleid en opdat stakeholders tijdig en sneller kunnen inspelen op nieuwe regels en evoluties op de markt, kan u per sector gegevens terugvinden met betrekking tot de marktprijzen alsook algemene marktinformatie.

 

foto Weide

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 79 51
isabelle.magnus@lv.vlaanderen.be