Agromilieumaatregelen aangeven op het e-loket

Op deze pagina:

Wanneer kan ik mijn nieuwe aanvraag indienen?

De beperkte aanvragen voor agromilieumaatregelen staan open vanaf dinsdag 5 oktober tot dinsdag 30 november 2021. Een ingediende aanvraag kunt u steeds wijzigen tot de uiterste indieningsdatum (dinsdag 30 november 2021). Latere wijzigingen worden niet aanvaard.

Wat zijn agromilieumaatregelen?

In het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) zijn subsidies voorzien voor de toepassing van verschillende 'agromilieu-klimaatmaatregelen'. Het gaat om het vrijwillig toepassen van milieu-, klimaat-, en natuurvriendelijke landbouwpraktijken die bijkomende inspanningen vragen van de landbouwers binnen het kader van een vijfjarige verbintenis. Om steun te kunnen krijgen voor deze maatregelen moet er vooraf een inschrijving gebeuren en de betaling aangevraagd worden via de jaarlijkse verzamelaanvraag.

Vanaf 2021 zijn de verbintenisaanvragen echter beperkt.

Omdat het GLB afliep eind 2020 worden er in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen voorzien. Voor de LV-agromilieuverbintenissen betekent dit:

 • Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021 en 2022), dus geen nieuwe inschrijvingen en hernieuwingen meer mogelijk.
 • Aflopende verbintenissen (eind 2021) kunnen als gewenst met één jaar verlengd worden in 2022, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte/verbintenisaantal.
 • Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen kan als gewenst de verbintenisoppervlakte/het verbintenisaantal tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden.
 • Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte/-aantal verhogen met meer dan 20 %, waardoor een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen.

Voor welke agromilieumaatregelen kan ik subsidies aanvragen?

Via het e-loket van Landbouw en Visserij kunnen agromilieumaatregelen van het Departement Landbouw en Visserij aangevraagd worden:

Klik op de maatregel om de voorwaarden voor het ontvangen van deze subsidies te raadplegen.

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen via e-loket?

Stap 1. Ga naar het startscherm van het e-loket www.landbouwvlaanderen.be

startscherm e-loket

Klik op de tegel 'Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (agroforestry)'. Klik nogmaals op de tegel om uw aanvraag te starten.

tegel 'Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (agroforestry)

 

Overzicht agromilieu- en plattelandsmaatregelen na openen tegel

Stap 2. Is afhankelijke van het type aanvraag:

 • Verlenging: wordt klaargezet als uw verbintenis afloopt eind 2021.
 • Uitbreiding: wordt klaargezet voor lopende verbintenissen met startjaar 2020 en 2021 om de verbintenisoppervlakte/het verbintenisaantal maximaal 20% te verhogen.

Stap 3. U kunt uw keuze om wel of niet te verlengen aanvinken of uw nieuwe verhoogde verbintenisoppervlakte of nieuw verhoogd verbintenisaantal invullen in het voorziene vakje. Tijdens het invullen van uw aanvraag kunt u de subsidievoorwaarden raadplegen via de link 'Subsidievoorwaarden'.

Stap 4. Klik daarna op de knop 'Naar indienen'. U krijgt hier de overblijvende opmerkingen te zien. Als er geen blokkerende opmerkingen zijn, kunt u verder. Lees aandachtig de belangrijke en informatieve opmerkingen.

Er zijn drie soorten opmerkingen mogelijk:

 • Blokkerende opmerkingen (rood): u kunt niet indienen voor deze opmerkingen opgelost zijn
 • Belangrijke opmerkingen (oranje): u kunt wel indienen, maar deze opmerkingen duiden belangrijke aandachtspunten aan
 • Informatieve opmerkingen (blauw): u kunt perfect indienen, deze opmerkingen zijn informatief

overzicht opmerkingen

Stap 5. Vervolledig uw aanvraag, vink de verklaringen aan en klik op de knop 'Indienen'.

verklaringen en indienen

Stap 6. U krijgt een bevestigingsmail van uw ingediende aanvraag. Als u geen bevestigingsmail krijgt, is uw aanvraag niet ingediend. U kunt uw ingediende aanvraag ook raadplegen in het overzicht onder 2022. Een samenvatting van uw aanvraag kunt u downloaden of afdrukken door op het PDF-icoon (met tooltip 'Verbintenisaanvraag afdrukken') te klikken

overzicht na indiening

Stap 7 (optioneel). Wijziging indienen

U kunt uw ingediende verbintenisaanvraag nog aanpassen door de aanvraag terug te openen door het pijltje > met tooltip 'Verbintenisaanvraag wijzigen' te klikken.

Volg vervolgens de stappen 3 tot 6 om uw wijziging in te dienen. Wijzigingen kunnen ook tot uiterlijk 30 november 2021 worden ingediend.

Welke aanvragen kan ik indienen via dit e-loket?

Hoe een verlenging indienen?

 • Verlenging van een aflopende agromilieuverbintenis: als uw vijfjarige verbintenis afloopt eind 2021 kunt u deze in 2022 met een jaar verlengen via een op e-loket klaargezette verlenging. U krijgt in de eerste helft van oktober 2021 hierover een schrijven (e-mail of brief) van ons.

Als u aflopende agromilieuverbintenissen heeft, worden deze klaargezette verlengingen getoond in het overzichtsscherm.
klaargezette verlening

Let op: omdat uw verbintenis afloopt in 2021, moet u de aanvraag voor een verlenging indienen via deze klaargezette verlenging. Er kunnen geen nieuwe inschrijvingen ingediend worden.

Klik rechts in de tabel op het potlood icoon (met tooltip 'Verbintenisaanvraag starten') om uw aanvraag van uw klaargezette verlenging in te vullen. Vink uw keuze aan om uw verbintenis wel of niet met een jaar te verlengen in 2022.

Volg de stappen 3 tot 6 om in te dienen.

invullen verlenging

Hoe een uitbreiding indienen?

 • Uitbreiding van een lopende agromilieuverbintenis is enkel mogelijk in het tweede en derde jaar van uw verbintenis. U kunt uw verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal tot maximaal 20% verhogen met behoud van het eindjaar. Deze verhoogde verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal moet u dan toepassen gedurende de resterende looptijd van uw verbintenis.

Als u lopende agromilieuverbintenissen (met starjaar 2020 of 2021) heeft die uitgebreid kunnen worden, worden deze op e-loket klaargezette uitbreidingen getoond in het overzichtsscherm.
Klaargezette uitbreiding

Klik rechts in de tabel op het potlood icoon (met tooltip 'Verbintenisaanvraag starten') om uw aanvraag van uw klaargezette uitbreiding in te vullen. Uw huidige verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal wordt getoond. Vul uw verhoogde verbintenisoppervlakte of verhoogd verbintenisaantal in. In de tooltip wordt de maximaal mogelijke verhoging getoond.

Invullen uitbreiding

Volg de stappen 3 tot 6 om in te dienen.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Na het afsluiten van de aanvraagperiode (30 november 2021) zal het Departement Landbouw en Visserij alle aanvragen beoordelen.
U ontvangt een goedkeuring of weigering van uw aanvraag uiterlijk op 31 december 2021.
Na goedkeuring start uw verlenging/uitbreiding op 1 januari 2022.

Hoe vraag ik betaling aan voor mijn agromilieuverbintenis?

Na goedkeuring van uw aanvraag moet u jaarlijks betaling aanvragen via de verzamelaanvraag

Welke informatie kan ik via dit e-loket raadplegen?

U kunt het hele jaar rond een overzicht van uw agromilieu- en plattelandsmaatregelen raadplegen, ook vanuit uw verzamelaanvraag.
Dit overzicht toont alle lopende agromilieumaatregelen en andere plattelandsmaatregelen:

 • HOB/HVB-verbintenissen voor de hectaresteun biologische productiemethode (LV)
 • BLS-inschrijvingen voor de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (LV)
 • beheerovereenkomsten bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • bebossingscontracten bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Klik in de menubalk links op 'OVERZICHT'. Dit overzicht toont alle lopende maatregelen in een bepaalde campagne. Door op het pijltje > te klikken krijgt u een overzicht van uw lopende verbintenissen en contracten in het betrokken jaar.

overzicht lopende maatregelen in een bepaalde campagne

Door op het type maatregel te klikken, krijgt u een detailoverzicht van de lopende LV-verbintenissen/VLM-beheerovereenkomsten/ANB-contracten met vermelding van o.a. verbinteniswaarde/contractoppervlakte.

detailoverzicht agromilieuverbintenissen en vlm BO

detailoverzicht agromilieuverbintenissen en vlm BO deel 2

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail onsMail ons icoon bel onsBel ons of een meekijksessie starten.

Delen: