Agromilieuklimaatmaatregelen aangeven op het e-loket

Op deze pagina:

Wanneer kan ik mijn nieuwe aanvraag indienen?

De aanvragen voor agromilieuklimaatmaatregelen gebeuren vanaf 2023 via de Verzamelaanvraag. Een ingediende aanvraag kunt u steeds wijzigen tot de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag (31 mei). Latere wijzigingen worden niet aanvaard.

Wat zijn agromilieuklimaatmaatregelen?

IIn het nieuwe GLB vanaf 2023 zijn subsidies voorzien voor de toepassing van verschillende 'agromilieuklimaatmaatregelen'. Het gaat om het vrijwillig toepassen van milieu-, klimaat-, en natuurvriendelijke landbouwpraktijken die bijkomende inspanningen vragen van de landbouwers binnen het kader van een meerjarige verbintenis. Om steun te kunnen krijgen voor deze maatregelen moet een nieuwe verbintenis en betaling aangevraagd worden via de jaarlijkse verzamelaanvraag.

Voor welke agromilieuklimaatmaatregelen kan ik subsidies aanvragen?

Via het e-loket van Landbouw en Zeevisserij kunnen agromilieuklimaatmaatregelen van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij aangevraagd worden:

 • Verwarringstechniek in de fruitteelt (uitdovend)
 • Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting (uitdovend)
 • Behoud van lokale rundveerassen
 • Behoud van lokale schapen- en geitenrassen
 • Behoud van lokale varkensrassen
 • Reductie antibioticagebruik    

Nieuwe vaste agromilieuverbintenissen (perceelsgebonden): 

 • Tijdelijk grasland naar blijvend grasland
 • Omschakeling naar de biologische productiemethode
 • Onderhoud boslandbouwstystemen
 • Teelt van meerjarige milieu-, biodiversiteitsvriendelijke en/of klimaatbestendige teelten
 • Meerjarige bloemenstrook in de fruitteelt

De voorwaarden voor het ontvangen van deze subsidies kunt u raadplegen op de webpagina's van het nieuwe GLB

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen via e-loket?

Stap 1. Ga naar het startscherm van het e-loket www.landbouwvlaanderen.be
Klik op de tegel 'Verzamelaanvraag’.

Stap 2. Is afhankelijke van het type aanvraag:

 • Perceelsgebonden maatregelen: via een bijkomende bestemming op de betrokken percelen.
 • Bedrijfsgebonden of diermaatregelen: via de betrokken pagina in de menubalk links.

Stap 3. Tijdens het invullen van uw aanvraag kunt u de subsidievoorwaarden raadplegen via de link 'Subsidievoorwaarden'. Lees de opmerkingen grondig en los ze zo veel mogelijk op.

Stap 4. Klik daarna op de knop 'Naar indienen'. U krijgt hier de overblijvende opmerkingen te zien. Als er geen blokkerende opmerkingen zijn, kunt u verder. Lees aandachtig de belangrijke en informatieve opmerkingen.

Er zijn drie soorten opmerkingen mogelijk:

 • Blokkerende opmerkingen (rood): u kunt niet indienen voor deze opmerkingen opgelost zijn
 • Belangrijke opmerkingen (oranje): u kunt wel indienen, maar deze opmerkingen duiden belangrijke aandachtspunten aan
 • Informatieve opmerkingen (blauw): u kunt perfect indienen, deze opmerkingen zijn informatief

Stap 5. Vervolledig uw aanvraag, vink de verklaringen aan en klik op de knop 'Indienen'.

Stap 6. U krijgt een bevestigingsmail van uw ingediende aanvraag. Als u geen bevestigingsmail krijgt, is uw aanvraag niet ingediend. U kunt uw ingediende aanvraag ook raadplegen in het overzicht onder 2023. Een samenvatting van uw aanvraag kunt u downloaden of afdrukken door op het PDF-icoon (met tooltip (Verzamelanvraag afdrukken) te klikken.

Stap 7 (optioneel). Wijziging indienen
U kunt uw ingediende aanvraag nog aanpassen door de Verzamelaanvraag terug te openen door het pijltje > met tooltip 'Verzamelaanvraag raadplegen' te klikken. Klik op de rechtse knop ‘Wijziging starten’.

Volg vervolgens de stappen 3 tot 6 om uw wijziging in te dienen. Wijzigingen kunnen ook tot uiterlijk 31 mei 2023 worden ingediend.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Na het afsluiten van de aanvraagperiode (31 mei 2023) zal het Agentschap Landbouw en Zeevisserij alle aanvragen beoordelen. U ontvangt een mail met de gegevens van uw verbintenisaanvraag. Uw verbintenis is gestart op 1 januari 2023.

Hoe vraag ik betaling aan voor mijn agromilieuklimaatverbintenis?

U moet jaarlijks betaling aanvragen via de verzamelaanvraag gedurende de looptijd van uw verbintenis.

Welke informatie kan ik via dit e-loket raadplegen?

U kunt het hele jaar rond een overzicht van uw agromilieu- en plattelandsmaatregelen raadplegen, ook vanuit uw verzamelaanvraag.

Dit overzicht toont alle lopende agromilieumaatregelen en andere plattelandsmaatregelen:

 • Nieuwe agromilieuverbintenissen BFB, BFR, BLO, HOB, MEG, MEL, MET, MEV, TBG, RND, SHP, VRK en uitdovende verbintenissen VER en VLS
 • HVB-verbintenissen voor de hectaresteun biologische productiemethode (uitdovend)
 • BLS-inschrijvingen voor de aanplant voor boslandbouwsystemen (LV)
 • Beheerovereenkomsten bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • Bebossingscontracten bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Klik in de menubalk links op 'OVERZICHT'. Dit overzicht toont alle lopende maatregelen in een bepaalde campagne. Door op het pijltje > te klikken krijgt u een overzicht van uw lopende verbintenissen en contracten in het betrokken jaar.

Door op het type maatregel te klikken, krijgt u een detailoverzicht van de lopende LV-verbintenissen/VLM-beheerovereenkomsten/ANB-contracten met vermelding van o.a. verbinteniswaarde/contractoppervlakte.

Door op het type maatregel te klikken, krijgt u een detailoverzicht van de lopende LV-verbintenissen/VLM-beheerovereenkomsten/ANB-contracten met vermelding van o.a. verbinteniswaarde/contractoppervlakte.

detailoverzicht agromilieuverbintenissen en vlm BO

 

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: