Nieuws biologische landbouw

Bedrijfsvoering

Oproep onderzoeksprojecten biolandbouw 2023

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lanceert een nieuwe oproep naar projectvoorstellen voor onderzoek rond biologische landbouw. De geselecteerde onderzoeksprojecten worden gefinancierd met een budget van maximum 150.000 euro. De projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 15 juni 2023. 

De projectvoorstellen moeten één van de volgende thema’s behandelen:

Robuuste biologische plantaardige productiesystemen:

  1. Het beheersen van ziektes en plagen aan de hand van agro-ecologische praktijken vanuit een systeemaanpak;
  2. Systeemgerichte oplossingen voor onkruidproblematieken in biologische teeltsystemen door het werken aan bodemkwaliteit, bodembewerking en vruchtwisseling.

Robuuste biologische dierlijke productiesystemen:

  1. Optimaliseren van uitloop en bedrijfseigen voederproductie;
  2. Geïntegreerde aanpak van worminfecties bij biologische leghennen.

Meer informatie

Delen: