Vlaamse kost (voedselstrategie)

VLAM sfeerfoto van wintergroenten

Waarom een Vlaams voedselbeleid?

De Vlaamse landbouw en visserij maken deel uit van een groter systeem. Maar dit voedselsysteem staat onder druk op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak. De milieu- en klimaatimpact van onze voeding is te hoog, ons voedingspatroon moet evenwichtiger, het landbouwinkomen staat onder druk en de verbinding tussen consument en producent is grotendeels verbroken, …

Verschillende beleidsdocumenten op Vlaams, Europees en wereldniveau vragen om het voedselsysteem te veranderen. Alleen zo verzekeren we voedselzekerheid, lokale productie en een duurzame toekomst voor het Vlaamse voedselsysteem.

Politiek engagement voor een Vlaams voedselbeleid

Het regeerakkoord en de beleidsnota Landbouw en Visserij hebben het voedselthema op de agenda gezet. De Vlaamse Regering heeft zich als doel gesteld om een sterk en geïntegreerd Vlaams voedselbeleid te ontwikkelen:

Gezond, duurzaam, voldoende en veilig voedsel aan een correcte prijs voor iedere schakel van de voedingsketen staat centraal binnen een voedselbeleid. Het is dan ook van belang dat het huidige landbouwbeleid bijdraagt aan een sterk voedselbeleid waarin de voedselketen integraal en circulair bekeken wordt. De Vlaamse Regering zal in samenwerking met de vraag- (consumenten) en aanbodzijde (agrovoedingsketen) van de markt een Vlaamse voedseltop organiseren.

Als minister van landbouw coördineert minister Crevits de weg naar een voedselbeleid in Vlaanderen. Ze staat ook in voor de organisatie van een Vlaamse voedseltop. Het Departement Landbouw en Visserij krijgt daarbij een leidende rol om de samenwerking met alle relevante beleidsdomeinen, -niveaus en stakeholders aan te gaan.

Daarnaast past het Vlaams voedselbeleid in het Europese kader. De Europese Commissie lanceerde in mei 2020 haar ‘Farm to Fork’- of ‘Van boer tot bord’-strategie. Daarin wordt een ambitieus en alomvattend voedselbeleid vooropgesteld. 

Wat willen we bereiken?

In het najaar van 2020 heeft onze minister iedereen opgeroepen om mee te werken aan een Vlaamse voedselstrategie. 

Deze wordt opgehangen aan vier strategische doelstellingen:

 1. Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie
 2. Voedsel verbindt boer en burger
 3. Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst
 4. Gezonde en duurzame voeding voor iedereen

Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie

Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie Hier gaan we voor:

 • Vlaamse land- en tuinbouw vormt de basis van onze voedseleconomie
 • Inclusieve en evenwichtige keten waarin schakels samenwerken
 • Innovatief en kennisgedreven
 • Internationaal toonaangevend

Voedsel verbindt boer en burger

Icoon Voedsel verbindt boer en burger Hier gaan we voor:

 • Boer en burger dichter bij elkaar brengen
 • Structurele validering van verhoogde interesse voor voedsel door corona
 • Heldere en objectieve informatie voor het brede publiek over land- en tuinbouw
 • Hogere maatschappelijke waardering en faire prijs

Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst

Icoon Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst Hier gaan we voor:

 • Onderzoek, innovatie en doorstroming van goede praktijken
 • Milieudoelstellingen: klimaat, biodiversiteit, water, bio, enz.
 • Circulair voedsel: meerwaardecreatie, gezondere bodem, valorisatie van voedselverliezen, enz.
 • Vruchten plukken van de eiwitdiversificatie

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen

Icoon Gezonde en duurzame voeding voor iedereenHier gaan we voor:

 • (H)eerlijk voedsel van bij ons
 • Gezonde en duurzame voedingspatronen
 • Voedselarmoede terugdringen
 • Kracht van sociaal ondernemerschap

Hoe gaan we dat doen?

We werken een traject uit met iedereen die wil meewerken en meedenken. Dit doen we door in 2020 en 2021 op te roepen om mee te werken en ideeën in te dienen. Zo werken we samen richting de voedseltop in 2020, waar we concrete voorstellen met hefboomeffect en de lancering van de Vlaamse voedselstrategie, in één geheel willen laten samenkomen. 

Mijlpalen en plannen

Communicatie

Elementen in de voedselstrategie

We werken richting de Voedseltop in 2022. Maar we moeten samen nog enkele stappen nemen:

 • Een voedselcoalitie zit in de cockpit van het traject
  Om een voedselverhaal te maken dat langetermijneffecten kan hebben, is samenwerking met partners cruciaal. Een groep van een twintigtal partners (sector, visiedenkers, culinaire wereld, wetenschap, …).
 • Geëngageerde voedselveranderaars gaan mee op pad
  Een voedselveranderaar is iemand die de handen uit de mouwen wil steken om een voedseluitdaging aan te pakken. Je kan uit verschillende hoeken komen: vernieuwers, ondernemers, onderzoekers, studenten, vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, geëngageerde burgers, …

  In het voorjaar van 2021 komt er een oproep om voorstellen rond voedseluitdagingen aan te pakken. Wil je nu al doorgeven dat je hieraan wil meewerken? Stuur een mailtje naar voedsel@lv.vlaanderen.be. Zodra de oproep wordt gelanceerd, vind je op deze webpagina een registratieformulier.
 • Samen staan we sterker: beloftevolle voorstellen worden door voedselveranderaars uitgewerkt tot vlaggenschepen
  Als de projectvoorstellen zijn binnengestroomd worden ze beoordeeld (en eventueel gekoppeld aan andere ideeën) door de voedselcoalitie. De meest beloftevolle ideeën kunnen dan via projecten verder uitgewerkt worden. Hierbij krijg je steun van de experten uit de voedselcoalitie en een begeleider. Deze projecten worden zo de vlaggenschepen van de voedselstrategie.
   
 • Werken aan de toekomst met een uitgekiende voedselstrategie
  Terwijl de voedselveranderaars aan de slag zijn in de projecten, schrijft de voedselcoalitie de voedselstrategie uit. Een visie en acties worden samengebracht. Binnen de Vlaamse overheid wordt afgestemd via het Netwerk Voedselbeleid.

Publicaties en nuttige websites

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de verdere uitwerking of heeft u interesse om betrokken te worden? Laat het ons weten via volgend formulier. Voor vragen over voedsel kan u terecht op voedsel@lv.vlaanderen.be.