Voedsel

VLAM sfeerfoto van wintergroenten

Waarom een Vlaams voedselbeleid?

VLAM sfeerfoto zomerfruit

De Vlaamse landbouw en visserij maken deel uit van een groter systeem. Maar dit voedselsysteem staat onder druk op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak. De milieu- en klimaatimpact van onze voeding is te hoog, ons voedingspatroon moet evenwichtiger, het landbouwinkomen staat onder druk en de verbinding tussen consument en producent is grotendeels verbroken, …

Verschillende beleidsdocumenten op Vlaams, Europees en wereldniveau vragen om het voedselsysteem te veranderen. Alleen zo verzekeren we voedselzekerheid, lokale productie en een duurzame toekomst voor het Vlaamse voedselsysteem.

Politiek engagement voor een Vlaams voedselbeleid

Het regeerakkoord en de beleidsnota Landbouw en Visserij hebben het voedselthema op de agenda gezet. De Vlaamse Regering heeft zich als doel gesteld om een sterk en geïntegreerd Vlaams voedselbeleid te ontwikkelen:

VLAM sfeerfoto schotel ham op houten plank“Gezond, duurzaam, voldoende en veilig voedsel aan een correcte prijs voor iedere schakel van de voedingsketen staat centraal binnen een voedselbeleid. Het is dan ook van belang dat het huidige landbouwbeleid bijdraagt aan een sterk voedselbeleid waarin de voedselketen integraal en circulair bekeken wordt. De Vlaamse Regering zal in samenwerking met de vraag- (consumenten) en aanbodzijde (agrovoedingsketen) van de markt een Vlaamse voedseltop organiseren.”

Als minister van landbouw coördineert minister Crevits de weg naar een voedselbeleid in Vlaanderen. Ze staat ook in voor de organisatie van een Vlaamse voedseltop. Het Departement Landbouw en Visserij krijgt daarbij een leidende rol om de samenwerking met alle relevante beleidsdomeinen, -niveaus en stakeholders aan te gaan.

Daarnaast past het Vlaams voedselbeleid in het Europese kader. De Europese Commissie lanceerde in mei 2020 haar ‘Farm to Fork’- of ‘Van boer tot bord’-strategie. Daarin wordt een ambitieus en alomvattend voedselbeleid vooropgesteld. 

Wat willen we bereiken?

In het najaar van 2020 heeft onze minister iedereen opgeroepen om mee te werken aan een Vlaamse voedselstrategie. 

Deze wordt opgehangen aan vier strategische doelstellingen:

 1. Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie
 2. Voedsel verbindt boer en burger
 3. Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst
 4. Gezonde en duurzame voeding voor iedereen

Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie

Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie Hier gaan we voor:

 • Vlaamse land- en tuinbouw vormt de basis van onze voedseleconomie
 • Inclusieve en evenwichtige keten waarin schakels samenwerken
 • Innovatief en kennisgedreven
 • Internationaal toonaangevend

Voedsel verbindt boer en burger

Icoon Voedsel verbindt boer en burger Hier gaan we voor:

 • Boer en burger dichter bij elkaar brengen
 • Structurele validering van verhoogde interesse voor voedsel door corona
 • Heldere en objectieve informatie voor het brede publiek over land- en tuinbouw
 • Hogere maatschappelijke waardering en faire prijs

Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst

Icoon Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst Hier gaan we voor:

 • Onderzoek, innovatie en doorstroming van goede praktijken
 • Milieudoelstellingen: klimaat, biodiversiteit, water, bio, enz.
 • Circulair voedsel: meerwaardecreatie, gezondere bodem, valorisatie van voedselverliezen, enz.
 • Vruchten plukken van de eiwitdiversificatie

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen

Icoon Gezonde en duurzame voeding voor iedereenHier gaan we voor:

 • (H)eerlijk voedsel van bij ons
 • Gezonde en duurzame voedingspatronen
 • Voedselarmoede terugdringen
 • Kracht van sociaal ondernemerschap

Hoe gaan we dat doen?

We werken een traject uit met stakeholders die willen meewerken. In 2021 gaan we daar mee van start. Daarnaast denken we beleidsmatig ook na over de invulling van een voedselbeleid. Heel wat beleidsdomeinen zijn hierbij betrokken en leveren hun bijdrage. We werken samen met deze voedselpartners binnen de Vlaamse overheid via het netwerk voedselbeleid. In 2022 organiseren we een voedseltop waar we de eerste resultaten van het geleverde werk presenteren, samen met een plan voor de verdere concretisering van het Vlaamse voedselbeleid

Publicaties en nuttige websites

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de verdere uitwerking of heeft u interesse om betrokken te worden? Laat het ons weten via volgend formulier. Voor vragen over voedsel kan u terecht op voedsel@lv.vlaanderen.be.

Werken mee aan de uitwerking en coördinatie: