Voedsel

VLAM sfeerfoto van wintergroenten

Verhaal 

Waarom een Vlaams voedselbeleid?

VLAM sfeerfoto zomerfruitDe Vlaamse landbouw en visserij(productie) maken deel uit van een groter systeem. Dit voedselsysteem staat onder druk op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak. De milieu- en klimaatimpact van onze voeding is te hoog, ons voedingspatroon moet evenwichtiger, het landbouwinkomen staat onder druk en de verbinding tussen consument en producent is grotendeels verbroken. Verschillende beleidsdocumenten op Vlaams, Europees en wereldniveau vragen om het voedselsysteem te veranderen. Denken we bijvoorbeeld aan de Vlaamse toekomstvisie “Visie 2050/Vizier 2030”, de Europese Food 2030 visie en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Alleen zo kan de voedselzekerheid, lokale productie en een duurzame toekomst van de welvaart in Vlaanderen worden verzekerd. 

Politiek engagement voor een Vlaams voedselbeleid

VLAM sfeerfoto schotel ham op houten plankHet regeerakkoord en de beleidsnota van minister Crevits heeft het voedselthema op de agenda gezet. De Vlaamse Regering heeft zich als doel gesteld om een sterk en geïntegreerd Vlaams voedselbeleid te ontwikkelen:

“Gezond, duurzaam, voldoende en veilig voedsel aan een correcte prijs voor iedere schakel van de voedingsketen staat centraal binnen een voedselbeleid. Het is dan ook van belang dat het huidige landbouwbeleid bijdraagt aan een sterk voedselbeleid waarin de voedselketen integraal en circulair bekeken wordt. De Vlaamse Regering zal in samenwerking met de vraag- (consumenten) en aanbodzijde (agrovoedingsketen) van de markt een Vlaamse voedseltop organiseren.” 

In de beleidsnota staat het als volgt:

“We bundelen als Vlaamse overheid de krachten om de transitie naar een toekomstgericht duurzaam voedselsysteem te versnellen en te sturen. Het departement landbouw en visserij neemt hierin het voortouw. We zetten in op samenwerking met alle relevante beleidsdomeinen, -niveaus en stakeholders om te komen tot een geïntegreerd Vlaams voedselbeleid, waar iedere beleidsactor vanuit de eigen bevoegdheid en perspectief zijn steentje bijdraagt.”

Minister Crevits coördineert dus de weg naar een voedselbeleid in Vlaanderen en staat in voor de organisatie van een Vlaamse voedseltop. Het Departement Landbouw en Visserij krijgt daarbij een leidende rol om de samenwerking met alle relevante beleidsdomeinen, -niveaus en stakeholders aan te gaan.

Daarnaast past het Vlaams voedselbeleid in het Europese kader. De Europese Commissie lanceerde in mei 2020 haar ‘Farm 2 Fork strategie’. Daarin wordt een ambitieus en alomvattend voedselbeleid vooropgesteld. 

Publicaties en nuttige websites

Contact

Werken mee aan de uitwerking en coördinatie: