Plantaardig teeltmateriaal

Hoe registreer ik mij voor de certificering van plantaardig teeltmateriaal?

Dit kan via het formulier 'Basisregistratie van een onderneming'

Hoe wijzig ik de contactgegevens of werknemers van mijn bedrijf?

Zie Klantgegevens om de contactgegevens of werknemers van uw bedrijf te wijzigen.

Hoe de bemonstering van een perceel aanvragen?

Handleiding 'Hoe een aanvraag tot perceelbemonstering (Globodera) doen'

Hoe dien ik een declaratie teeltmateriaal landbouwzaaizaden of pootaardappelen in?

Hoe dien ik een instandhoudingsmelding pootaardappelen in?

Zie de Handleiding 'Hoe een instandhoudingsmelding binnen de reglementering pootaardappelen indienen'.

Hoe dien ik een teeltinschrijving in?

Hoe registreer ik een bruto partij teeltmateriaal?

Zie de Handleiding 'Registratie oogst van brutomateriaal landbouwgewassen'
Zie de Handleiding 'Hoe een registratie-oogstdossier binnen de reglementering poot- en plantgoed indienen'


Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons icoon bel ons Bel ons of een meekijksessie starten.