Certificaten

Een certificaat is een document dat de in- en uitvoer van landbouwproducten mogelijk maakt.

Voorbeelden:

  • Invoer­certificaten
  • Uitvoer- en voorfixatiecertificaten

Het certificaat is een document dat in het handelsverkeer met derde landen (niet-EU-landen) moet worden voorgelegd bij de invoer in of de uitvoer uit de Europese Gemeenschap.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de brochure Certificaten.

Anderzijds bestaan er in de sector Niet-Bijlage I Goederen restitutiecertificaten, die niet door de douane maar door het betaalorgaan (het departement Landbouw en Visserij in Vlaanderen) worden afgeschreven in het kader van de restitutieregeling.

Contact en info

Departement Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw (4de verdieping) | Koning Albert II-Laan 35, bus 42 | 1030 Brussel
Tel. 02 552 75 40 | Fax 02 552 74 38 | E-mail: certificaten@lv.vlaanderen.be