Kalverpremie

Premie voor het produceren van vleeskalveren 

Elke lidstaat heeft binnen het Europees landbouwbeleid de keuze om gekoppelde steun te organiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen om gekoppelde steun te voorzien voor het produceren van vleeskalveren.

Elke landbouwer die beschikt over een erkende vleeskalverhouderij kan jaarlijks instappen in de premieregeling.

De deelname wordt jaarlijks ingediend op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Het premiebedrag verschilt jaarlijks en is afhankelijk van het aantal premiegerechtigde vleeskalveren.

Meer informatie over de nieuwe voorwaarden en de aanvraagprocedure vindt u in de fiche:

Wetgeving

Ministerieel besluit van 15 juni 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het produceren van vleeskalveren.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.