Betaling jonge landbouwer

Als jonge landbouwer is het niet altijd gemakkelijk om een nieuwe economische activiteit op te starten. Daarom heeft Europa beslist om binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) extra aandacht te geven aan deze groep begunstigden. Zo is het mogelijk om gedurende 5 jaar een extra steun aan te vragen. Deze bijkomende betaling wordt toegekend op elk geactiveerd betalingsrecht (met een maximum tot 90 ha).

De premie voor jonge landbouwers bedraagt € 88,72 per geactiveerd betalingsrecht.

In 2019: Door een overschrijding van het budgettair plafond van de premie voor jonge landbouwers werd een verlaging op de uitbetaalde premie toegepast. Aangezien de exacte overschrijding nog niet gekend is, wordt een voorlopige overschrijdingscoëfficient van 0,40 gehanteerd. De definitieve overschrijdingscoëfficient voor campagne 2019, wordt in juni 2020 bepaald.

 

Alle informatie kunt u vinden in de volgende fiche:

Wetgeving

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst omtrent de verzamelaanvraag kan u zich wenden tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.