Betaling jonge landbouwer

Als jonge landbouwer is het niet altijd gemakkelijk om een nieuwe economische activiteit op te starten. Daarom heeft Europa beslist om binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) extra aandacht te geven aan deze groep begunstigden. Zo is het mogelijk om gedurende 5 jaar een extra steun aan te vragen. Deze bijkomende betaling wordt toegekend op elk geactiveerd betalingsrecht (met een maximum tot 90 ha).

De premie voor jonge landbouwers bedraagt € 88,72 per geactiveerd betalingsrecht.

In 2019: Door een overschrijding van het budgettair plafond van de premie voor jonge landbouwers werd een verlaging op de uitbetaalde premie toegepast. Aangezien de exacte overschrijding nog niet gekend is, wordt een voorlopige overschrijdingscoëfficient van 0,40 gehanteerd. De definitieve overschrijdingscoëfficient voor campagne 2019, wordt in juni 2020 bepaald.

 

Alle informatie kunt u vinden in de volgende fiche:

Uitbetalingen

De uitbetaling van de premie voor jonge landbouwers campagne 2019 verloopt als volgt:

  • Eind oktober 2019: uitbetaling van een voorschot van 70% op de premie voor jonge landbouwers. In deze betaling worden rechten toegekend uit de reserve niet opgenomen.
  • Eind december 2019: de uitbetaling wordt opgehoogd tot 95% van de premie voor jonge landbouwers. Vanaf deze betaling worden rechten toegekend uit de reserve wel opgenomen.
  • Eind maart 2020 wordt de laatste 5% uitbetaald om zo tot een volledige uitbetaling van de premie voor jonge landbouwers te komen.
  • Eind juni 2020 volgt nog een bijbetaling. Bij deze betaling wordt de definitieve overschrijdingscoëfficiënt bepaald om tot een optimale uitbetaling van de beschikbare envelop voor de premie voor jonge landbouwers te komen alsook wordt de definitieve overschrijding van de regionale budgettaire plafonds bepaald.

Indien de totale aangevraagde steun voor pijler 1 lager is dan 400 euro, dan wordt er niet uitbetaald.

Op het e-loket wordt na elke betaling een afrekening gepubliceerd.

Wetgeving

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst omtrent de verzamelaanvraag kan u zich wenden tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.