Betaling jonge landbouwer

Als jonge landbouwer is het niet altijd gemakkelijk om een nieuwe economische activiteit op te starten. Daarom heeft Europa beslist om binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) extra aandacht te geven aan deze groep begunstigden. Zo is het mogelijk om gedurende 5 jaar een extra steun aan te vragen. Deze bijkomende betaling wordt toegekend op elk geactiveerd betalingsrecht (met een maximum tot 90 ha).

Het steunbedrag ligt voorlopig vast op 88,72 €/ha maar kan nog lichtjes wijzigen afhankelijk van het aantal aanvragen/bezwaren.

Alle informatie kunt u vinden in de volgende fiche:

Wetgeving

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst omtrent de verzamelaanvraag kan u zich wenden tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.