Betaling jonge landbouwer

Als jonge landbouwer is het niet altijd gemakkelijk om een nieuwe economische activiteit op te starten. Daarom heeft Europa beslist om binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) extra aandacht te geven aan deze groep. Zo is het mogelijk om de eerste 5 jaar na de opstart een extra steun aan te vragen. Deze bijkomende betaling wordt toegekend op elk geactiveerd betalingsrecht (met een maximum tot 90 ha).

Het steunbedrag ligt voorlopig vast op 88,72 €/ha maar kan nog lichtjes wijzigen na verwerking van de bezwaren/dossiers.

Alle informatie kan u vinden in de volgende fiche:

Wetgeving

  • 24 OKTOBER 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
  • 23 JANUARI 2015 – Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan de landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst omtrent de verzamelaanvraag kan u zich wenden tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.