Subsidies visserij

FOTO visnettenOm de Vlaamse zeevisserij- en aquacultuursector te ondersteunen en de structuur ervan te verbeteren, beschikt de Vlaamse overheid over 2 financieringsbronnen, waarvan het ene zich op Vlaamse middelen beroept, en het andere op middelen van de Europese Unie:

 • Vlaanderen: Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)
  Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) verleent start- en investeringssteun aan reders, viskwekers en hun coöperaties. Het geeft steunmogelijkheden voor investeringen in de visverwerkende industrie en voor collectieve acties. Het gaat om verrichtingen die:
  • de productiviteit verhogen;
  • de rendabiliteit verzekeren;
  • de kosten verlagen.
 • EU: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
  Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) verleent steun aan de Belgische visserij- en aquacultuursector. Projecten worden geselecteerd aan de hand van aanvaardingscriteria en selectiecriteria.
  Enkele goedgekeurde collectieve projecten, die FIVA- en EFMZV-steun ontvangen hebben, worden in de collectieve acties EFMZV toegelicht.

Formulieren en toelichting en voor steunaanvragen, betalingsaanvragen, ... zie aanvragen start- en investeringssteun FIVA en EFMZV.

Het Europees Visserijfonds (EVF) verleende steun tot 2015 aan de visserij- en aquacultuursector, in het bijzonder gericht op duurzaamheid, voor productie, commercialisering, havenuitrusting en promotie.

Een bezoldiging per zeedag om de aanwerving van scheepsjongeren te bevorderen en te promoten kan aangevraagd worden bij het Fonds voor Scheepsjongeren.

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 | guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be