Pachtprijzen

Pachtprijscoëfficiënten per provincie, voor gronden en gebouwen.

In deze rubriek

Coëfficiënten 13 december 2016 – 12 december 2019

Gronden

Vlaams-Brabant

 • Zandstreek: 6,47
 • Kempen: 10,25
 • Zandleemstreek: 5,94
 • Leemstreek: 4,69

Antwerpen

 • Polders: 7,82
 • Zandstreek: 7,10
 • Kempen: 10,11

Limburg

 • Kempen: 9,44
 • Zandleemstreek: 6,11
 • Leemstreek: 4,48
 • Grasstreek: 4,49

Oost-Vlaanderen

 • Polders: 4,93
 • Zandleemstreek: 5,08
 • Zandstreek: 5,41
 • Leemstreek: 4,93

West-Vlaanderen

 • Duinen: 4,81
 • Polders: 4,72
 • Zandstreek: 6,37
 • Zandleemstreek: 5,18
 • Leemstreek: 4,77

Gebouwen

De pachtprijzencoëfficiënten voor de gebouwen zijn in elke provincie dezelfde voor al de landbouwstreken.

 • Antwerpen: 10,46
 • Vlaams-Brabant: 7,62
 • Limburg: 7,63
 • Oost-Vlaanderen: 6,15
 • West-Vlaanderen: 6,26

Voor meer informatie over de pachtwetgeving verwijzen we graag door naar uw notaris, of het Departement Landbouw en Visserij: emmeline.blondeel@lv.vlaanderen.be


Bekendmaking gedaan in uitvoering van artikel 2, § 4, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen en van artikel 13 van het koninklijk besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies.

De pachtprijzencommissies, samengesteld overeenkomstig de ministeriële besluiten van 17 september 2010 hebben de coëfficiënten vastgesteld bedoeld bij de artikelen 2, § 3, en 3, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1979, 10 maart 1983 en 7 november 1988.

Landschap erosiegevoelig perceel