Wetgeving pacht

De pacht wordt hoofdzakelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 3, titel 8, Hoofdstuk 2, afdeling 3 Burgerlijk Wetboek) en in de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen.

Opgelet: deze teksten bevatten tevens de artikelen die van toepassing zijn op het Waalse Gewest!