Volledige bedrijfsovername

Overnamecontract

Het overnamecontract is een onderhandse akte, opgesteld tussen de overlater(s) en de overnemer(s), in minstens zoveel exemplaren als er partijen zijn. Het bevat de voorwaarden verbonden aan de overname van de bedrijfsbekleding van een land- of tuinbouwbedrijf, de overdracht van pachten, productierechten, gebruik van gebouwen e.a.

Samenuitbatingscontract of contract van maatschap

In het samenuitbatingscontract staan afspraken over:

  • de productiemiddelen en de vergoeding die er tegenover staat;
  • uit te voeren investeringen in bedrijfsgebouwen en/of machines (plus wijze van financiering)
  • de wederzijdse aansprakelijkheid van de partijen voor de goederen van de gemeenschap
  • het beheer en de vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke uitbating
  • de inbreng van arbeid en de daar tegenoverstaande arbeidsvergoeding
  • het houden van een bedrijfsboekhouding, het nemen van een financiële bedrijfsrekening en het maken van de maandelijkse en jaarlijkse afrekeningen
  • het te leveren bedrijfskapitaal
  • de eventuele ontbinding van de samenuitbating en de verdeling op dat ogenblik van de goederen en de schulden van de samenuitbating

Het laten registreren van het contract van maatschap is niet verplicht maar is wel aangewezen.

Voorbeeld van een samenuitbatingscontract:

Melding volledige bedrijfsoverdracht

Als u een bedrijf overneemt, moet u dit melden bij het Departement Landbouw en Visserij. Als het om een volledige bedrijfsoverdracht gaat, kunnen de exploitaties, betalingsrechten, premierechten voor zoogkoeien, agromilieuverbintenissen en volmachten met één formulier 'Melding van een volledige bedrijfsoverdracht' overgedragen worden.

Als u als starter een nieuwe landbouwer bent, moet u zich eveneens identificeren en een landbouwernummer aanvragen. Dat kan met hetzelfde formulier.

Dit formulier is gepersonaliseerd en bevat voorgedrukte gegevens van de overlater. U moet het daarom opvragen bij de buitendienst van het departement Landbouw en Visserij.