Rampen, weersverzekering en crisismaatregelen

Landbouwrampen

Klimatologische veranderingen hebben de laatste jaren uitzonderlijke weersfenomenen met zich meegebracht. Zo waren er de erkende landbouwrampen droogte en vorst 2017 en de droogte in 2018.  Meer informatie over wat u als land- of tuinbouwer moet doen als er door uitzonderlijke weersomstandigheden teeltschade optreedt, vindt u op de webpagina die de procedure van een landbouwramp beschrijft.

Brede weersverzekering

Land- en tuinbouwondernemers worden geconfronteerd met diverse risico's, omdat hun productie vooral in open lucht gebeurt en dus onderhevig is aan de weersomstandigheden.

Gezien de klimatologische evolutie en de verdere afbouw van het rampenfonds, voorziet de Vlaamse Overheid in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector.

Klik door om als land- en tuinbouwerof als verzekeraar meer te weten te komen over de subsidie voor de brede weersverzekering.

Crisismaatregelen landbouw COVID-19

Contact

Vlaams Administratief Centrum
Lange Kievitstraat 111-113 bus71
2018 ANTWERPEN
Inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be
T 03 224 92 00 – F 03 224 92 01

Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6 bus101
3000 LEUVEN
Inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be
T 016 66 61 40 – F 016 66 61 41

Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 6
3500 HASSELT
Inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be
T 011 74 26 50 – F 011 74 26 69

Vlaams Administratief Centrum
Koning Albert I-Laan 1.2 bus 101
8200 BRUGGE
Inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
T 050 24 76 20 – F 050 24 76 01

VAC- Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101
9000 GENT
Inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be
T 09 276 29 00 – F 09 276 29 05