Kennisgeving

Bedrijven die willen starten met een nieuwe bio-activiteit moeten vanaf 2022 een kennisgeving indienen bij het Departement Landbouw en Visserij

Ondernemingen die producten willen produceren, verwerken, invoeren of in de handel brengen met verwijzing naar de biologische productiemethode moeten zich daarvoor laten controleren en certificeren door een erkend controleorgaan.  In Vlaanderen zijn er drie erkende controleorganen.

Alvorens effectief van start te kunnen gaan met een bio-activiteit moet een onderneming ook een kennisgeving indienen bij de bevoegde overheid.  Voor ondernemingen met maatschappelijke zetel in Vlaanderen is het Departement Landbouw en Visserij de bevoegde autoriteit. Deze verplichting is nieuw vanaf 1 januari 2022.

Door een kennisgeving in te dienen meld u uw onderneming officieel aan om een nieuwe bio-activiteit te starten.  Pas wanneer dat gebeurd is, kan het controleorgaan (na de nodige controles) een certificaat uitreiken voor de betrokken bio-activiteit.

Hoe worden bio-activiteiten ingedeeld?

De activiteiten worden ingedeeld in 6 groepen:

 • Productie: alle landbouwactiviteiten; omvat zowel plantaardige als dierlijke productie. 
 • Bereiding: deze activiteit omvat zowel verwerking, andere vormen van verduurzaming (slachten, uitsnijden, invriezen, versnijden, ontdooien, afbakken,…) als herverpakken en heretiketteren.
 • Distributie/in de handel brengen: deze activiteit omvat zowel verkoop van producten aan andere ondernemingen (B2B) als verkoop aan de eindconsument (B2C).
 • Opslag: de activiteit opslag is van toepassing op bedrijven die goederen opslaan die ze niet zelf geteeld, bereid of verwerkt hebben.
 • Import: het importeren van biologische goederen vanuit landen buiten de Europese Unie.
 • Export: het exporteren van biologische goederen naar landen buiten de Europese Unie.

In welke gevallen moet een kennisgeving ingediend worden?

Een kennisgeving bio moet ingediend worden:

 • wanneer een onderneming voor de eerste keer wil starten met bio;
 • wanneer een onderneming wil starten met bijkomende activiteiten in bio; 
 • wanneer een onderneming overstapt naar een ander controleorgaan;
 • wanneer er een overname, btw-wijziging of verandering van ondernemingsnummer plaatsvindt.

Voor onderstaande wijzigingen moet u geen nieuwe ‘kennisgeving bio’ indienen.  U moet wel uw controleorgaan op de hoogte brengen bij: 

 • de omschakeling van extra percelen (geef deze percelen wel aan in uw verzamelaanvraag) of bij extra dieren/diersoorten/rassen; 
 • nieuwe productcategorieën;
 • nieuwe vestigingen;
 • nieuwe onderaannemers.

Wat moet ik eerst doen en welke info moet ik bij de hand hebben?

Sluit eerst een contract af met een erkend controleorgaan.  Om de kennisgeving te kunnen indienen moet u het ondertekende contract bij de hand hebben.

Zorg eveneens dat u de correcte erkenning, toelating of registratie bij het FAVV in orde heeft gebracht.

Hoe dien ik een kennisgeving in?

Een kennisgeving kan enkel digitaal ingediend worden via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij: www.landbouwvlaanderen.be.

Meer informatie over aanmelden op het e-loket en het invullen van de kennisgeving vindt u op https://lv.vlaanderen.be/nl/e-loket/help-e-loket/kennisgeving-bio

Wat gebeurt er nadat ik een kennisgeving heb ingediend? 

Van zodra u uw kennisgeving heeft ingediend ontvangt u een bevestiging.  Het Departement Landbouw en Visserij zal uw kennisgeving zo snel mogelijk verwerken.  Indien alles volledig is, zullen de gegevens (inclusief uw datum van eerste kennisgeving) aan u en uw controleorgaan worden bezorgd. Indien er informatie ontbreekt of zaken onduidelijk zijn neemt het Departement Landbouw en Visserij contact met u op.
Denk er aan dat u niet mag starten met uw bio-activiteit vooraleer u bericht krijgt van de administratie!

Wat als ik stop met één of al mijn bio-activiteiten?

Breng uw controleorgaan hiervan onmiddellijk op de hoogte.  Zij zullen het nodige doen om het Departement Landbouw en Visserij op de hoogte te brengen.  U hoeft zelf geen melding te doen bij het Departement Landbouw en Visserij.

Meer informatie

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst over de kennisgeving bio kunt u zich wenden tot uw controleorgaan of een bericht sturen naar bio@lv.vlaanderen.be .