Wetgeving biologische landbouw

tractorHet lastenboek voor de biologische productiemethode bestaat uit zowel Europese als Vlaamse wetgeving. De Europese reglementering staat omschreven in een verordening, de Vlaamse regelgeving wordt vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten.

Onder bepaalde voorwaarden zijn er uitzonderingen waarvoor vergunningen kunnen aangevraagd worden.

Zie ook: De wetgeving kort toegelicht

Europese regelgeving

  • Verordening (EG) nr. 834/2007
    bepaalt de definities (zoals omschakeling, bereiding), de doelstelling en beginselen van biologische productie (zoals specifieke voorwaarden voor de verwerking van biologisch diervoeder), de productievoorschriften (zoals voorschriften voor plantaardige productie, veehouderij), de etikettering (zoals de verplichte aanduiding), de controles en het handelsverkeer met derde landen.

  • Verordening (EG) nr. 889/2008
    legt de uitvoeringsbepalingen voor de basisvoorschriften van verordening 834/2007 voor de productie, de etikettering en de controle van biologische producten in de plantaardige en in de dierlijke productie vast.

De hierboven vermelde gecoördineerde versie van Verordening 889/2008 werd ondertussen gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2273 van de Commissie van 8 december 2017 tot wijziging van verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft. (wijziging artikel 42 en 43).

De hierboven vermelde gecoördineerde versie van Verordening 1235/2008 werd ondertussen gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2329 van de Commissie van 14 december 2017 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1235/2008 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologsiche producten uit derde landen betreft.

De hierboven weergegeven links zijn niet juridisch bindend. Deze zijn een documentatiehulpmiddel en louter informatief. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek.

Internationale overeenkomsten

  • Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

Besluit (EU) 2017/2307  van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten.
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten.

Expert Group for Technical advice on Organic Production (EGTOP)

De Expert Group for Technical advice on Organic Production (EGTOP) staat de Europese Commissie bij om de productieregels te verbeteren en actueel te houden.  Hun adviezen worden publiek gemaakt op de website van de Europese Commissie.
Hier vindt u de link naar de EGTOP-adviezen.
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en

Vlaamse regelgeving

Contact

Ellipsgebouw (3de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 79 19 - Fax 02 552 75 11
Elfi Laridon
E-mail: elfi.laridon@lv.vlaanderen.be