Behoud van lokale schapenrassen (PDPO III)

Bepaalde lokale schapenrassen zijn met uitsterven bedreigd doordat het economisch gezien interessanter is om meer productieve rassen te houden. Het behoud van genetische diversiteit van traditionele schapenrassen is nochtans een basis voor het behoud van diversiteit op het platteland. Bovendien is een dergelijke levende genenbank van belang om specifieke eigenschappen in te kruisen in bestaande rassen en variëteiten. Door financiële ondersteuning kan de instandhouding van met uitsterven bedreigde lokale schapenrassen worden gestimuleerd. De subsidie wordt toegekend in het kader van een vijfjarige verbintenis.

Enkel een actieve landbouwer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)  komt in aanmerking voor betalingen voor agromilieumaatregelen. U vindt de fiche 'GLB-actieve landbouwer' op de webpagina 'Actieve landbouwer'.

Opgelet: Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden door landbouwers met een lopende verbintenis voor deze maatregel. Aanvragen voor een verbintenis gebeuren in het najaar (uiterlijk 30 november) voorafgaand aan de start van de vijfjarige verbintenis.

Schapenrassen die in aanmerking komen

  • Ardense Voskop
  • Belgisch melkschaap
  • Entre Sambre & Meuse schaap
  • Houtlandschaap
  • Kempens schaap
  • Lakense schaap
  • Mergelland schaap
  • Vlaams kuddeschaap
  • Vlaams schaap

Subsidiebedrag

De subsidie voor het houden van lokale schapenrassen bedraagt jaarlijks 25 euro/schaap.

Subsidievoorwaarden en subsidieaanvraag

Zie informatiefiche Subsidie behoud lokale schapenrassen (versie 31.01.2020).

Bekijk voor meer informatie over de algemene voorwaarden voor het aanvragen van subsidies voor LV-agromilieumaatregelen de webpagina ‘Agromilieumaatregelen’.

Uitbetaling

De uitbetaling van deze agromilieumaatregel voor campagne 2019 gebeurt eind april 2020.

Inschrijving in het stamboek

Steunpunt Levend Erfgoed (SLE)
t.a.v. Staf Van den Bergh
Smisstraat 1
3220 Holsbeek
Tel/Fax 016 44 31 67
e-mail: staf.vandenbergh@sle.be
website: www.sle.be

 

Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV) (enkel voor het Belgisch melkschaap)

Deinse Horsweg 1
9031 Drongen
e-mail: info@khv.be

Meer informatie

Voor bijkomende informatie over de subsidiemaatregel ‘Behoud lokale schapenrassen’ kan u zich richten tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.