VLIF-steun aan de agrovoedingssector

Op deze pagina:

Agrovoedingsbedrijven die instaan voor de primaire verwerking van land- en tuinbouwproducten, kunnen voor bepaalde investeringen in aanmerking komen voor VLIF-steun.

Steunaanvraag indienen

Er loopt momenteel geen oproep.

Oproep 2020

Er werd in 2020 een nieuwe oproep voor steun aan investeringen in de agrovoedingssector gelanceerd. Meer informatie rond de voorwaarden en indiening vindt u op Steun aan investeringen in de agrovoedingssector: oproep 2020.

De oproep voor investeringsprojecten voorziet  in steun voor investeringen in het vermarktingsproces, de verwerking van landbouwproducten, die in hoofdzaak betrekking hebben op de voorbereiding of de eerste fase van het verwerkings- of vermarktingsproces, én investeringen die de beperking of revalorisatie van afval, restfracties of reststromen ten gevolge van de aanvoer, de verwerking of de afzet van de landbouwproducten, tot doel hebben.

Dergelijke investeringen komen in aanmerking voor 30% steun.

De steunmaatregel wordt bekendgemaakt via oproepen in het Belgisch Staatsblad, de landbouwmedia en op deze website. De steun kan alleen verkregen worden voor investeringen die aangevat zijn na indiening van een steunaanvraag in het kader van een oproep.

Per oproep kunnen specifieke voorwaarden worden bepaald die de sectoren en investeringen aanduiden die in aanmerking kunnen komen voor steun.

Dossierbehandeling

De dossierbehandeling verloopt zoals voor alle VLIF maatregelen via het e-loket.

Bij de aanvraag tot uitbetaling via het e-loket dient ook volgend document te worden toegevoegd:

Voor meer informatie: VLIF steunaanvraag indienen en dossierbehandeling via e-loket

De volgende termijnen zijn van toepassing:

  • Oproep 2017: alleen betaalde facturen tot en met 05/10/2020 zijn subsidiabel.
  • Oproep 2019: alleen betaalde facturen tot en met 22/05/2022 zijn subsidiabel
  • Oproep 2020: alleen betaalde facturen tot en met 21/06/2023 zijn subsidiabel

De deadline voor het indienen van de betalingsaanvraag is weer te vinden bij het individuele dossier dat raadpleegbaar is via het e-loket.

Regelgeving

De organisatie van de steunverlening aan investeringen in de agrovoedingssector is vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering.

Meer informatie

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 79 39
E-mail: VLIF-Agrovoeding@lv.vlaanderen.be

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag