Overzicht demonstratieprojecten

Het doel van demonstratieprojecten is land- en tuinbouwers bewustmaken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken en ze door demonstraties in de praktijk ingang te doen vinden op onze Vlaamse bedrijven. In de demonstratieprojecten wordt vooral het sensibiliseren van landbouwers en tuinders beoogd: er wordt veel belang gehecht aan het doen toepassen van de nieuwe inzichten uit de projecten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Daartoe kan het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven een belangrijke hefboom zijn. In het kader van het zo goed mogelijk bereiken van het doelpubliek is samenwerking tussen partners ten zeerste aanbevolen.

De demonstratieprojecten resulteren in een finale brochure. De uitvoerders van de demonstratieprojecten moeten voldoen aan specifieke communicatieverplichtingenin kader van PDPOIII. Zo moet bij elke communicatie in kader van het 'demonstratieproject duurzame landbouw van het Departement Landbouw en Visserij' volgend logo gebruikt worden:

Logo PDPO

Om demonstratieprojecten uit te voeren dient een vereniging erkend te zijn als Centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw. Meer informatie met betrekking tot deze erkenning.

Oproep 2020

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van voorstellen van demonstratieprojecten.

Centra voor sensibilisering van meer duurzame landbouw kunnen tot en met 14 oktober 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen. Deze oproep heeft betrekking op vier mogelijke thema’s:

Voor deze demonstratieprojecten wordt een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro uitgetrokken. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2021 en ten laatste op 1 juli 2021. De projecten lopen dus tot uiterlijk 30 juni 2023.

Aanvraag

Projectaanvragen kunnen ingediend worden tot 14 oktober 2020 met het aanvraagformulier projectaanvraag. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier zeker de Handleiding projectaanvraag.

Oproep 2019

Het Departement Landbouw en Visserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond vier thema’s:

Oproep 2018

Het Departement Landbouw en Visserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond drie thema’s:

Oproep 2017

Het Departement Landbouw en Visserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

Oproep 2016

Het Departement Landbouw en Visserij deed in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

Oproep 2015

Het Departement Landbouw en Visserij deed in 2015 in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond 4 thema’s:

Oproep 2014

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, een budget van ongeveer 1,4 miljoen euro uit voor de uitvoering van 14 demonstratieprojecten rond duurzame land- en tuinbouw.

Voor de projectoproep 2014 konden projectvoorstellen ingediend worden in de volgende thema’s:

Oproep 2013

Thema's

Oproep 2012

Thema's:

Demonstratieprojecten
Tel. 02 552 79 07
Els Lapage
e-mail: els.lapage@lv.vlaanderen.be