Nieuws uit beheerscomités

In het kader van de transparantie van het beleid en opdat stakeholders sneller en tijdig kunnen inspelen op eventuele nieuwe regels en evoluties op de markt, brengen we hier informatie over nieuwe beslissingen of de stand van zaken bij belangrijke besprekingen in de beheerscomités:

Op de website van de Europese Commissie zijn ook officiële verslagen beschikbaar. De verslagen op deze externe website zijn niet beschikbaar in het Nederlands, wel in het Engels:
http://ec.europa.eu/agriculture/minco/manco/cmo/index.htm

De officiële verslagen zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie. De verslagen op deze externe website zijn niet beschikbaar in het Nederlands, wel in het Engels:
http://ec.europa.eu/agriculture/minco/othco/paiments/index.htm

Contactgegevens

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
marktinfo@lv.vlaanderen.be