Projectsteun voor innovaties in de landbouw

Op deze pagina:

Steunaanvraag indienen

Deze maatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf en vormt een aanvulling op de reguliere VLIF-investeringssteun. Via de projectsteun wil het VLIF innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten realiseren.

Via deze maatregel zijn innovatieve investeringstypes subsidiabel die nog niet beschikbaar zijn op de VLIF-lijst van subsidiabele investeringen. Daarnaast zijn ook investeringstypes subsidiabel die reeds opgenomen werden op de VLIF-lijst, maar die tegelijk ook een duidelijk aantoonbare innovatie inhouden. Innovaties in een eindfase van ontwikkeling en die uitgetest worden in praktijkomstandigheden op land- en tuinbouwbedrijven zijn eveneens subsidiabel via deze maatregel.

Dergelijke investeringen komen in aanmerking voor 40% steun.

De steunmaatregel wordt bekendgemaakt via oproepen in het Belgisch Staatsblad, de landbouwmedia en op deze website. De steun kan alleen verkregen worden voor investeringen die aangevat zijn na indiening van een steunaanvraag in het kader van een oproep.

Per oproep kunnen specifieke voorwaarden worden bepaald die de sectoren en investeringen aanduiden die in aanmerking kunnen komen voor steun.

Momenteel is de oproep 2020 afgelopen. Meer info over deze oproep

Dossierbehandeling

De dossierbehandeling verloopt zoals voor alle VLIF maatregelen via het e-loket.

Bij de aanvraag tot uitbetaling via het e-loket dienen ook volgende documenten te worden toegevoegd:

Voor meer informatie: ‘VLIF steunaanvraag indienen en dossierbehandeling via e-loket’

De volgende termijnen zijn van toepassing:

  • Oproep 2017: alleen betaalde facturen tot en met 22/05/2020 zijn subsidiabel.
  • Oproep 2018: alleen betaalde facturen tot en met 6/06/2021 zijn subsidiabel.
  • Oproep 2019: alleen betaalde facturen tot en met 27/05/2022 zijn subsidiabel.

Regelgeving

De organisatie van de steunverlening aan innovaties in de landbouw is vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering.

Meer informatie

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 76 | Fax 02 552 74 71
E-mail: VLIF-aanvragen@lv.vlaanderen.be met in cc: marleen.mertens@lv.vlaanderen.be

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag