Preventieve maatregelen droogte: wat kan u doen?

Dier

 • Waterbesparende maatregelen bij de reiniging van stallen:
  • Met een borstel en schop kunt u al heel wat mest en vuil verwijderen. Wat achterblijft, kunt u daarna met minder water wegspoelen.
  • Week de stallen vooraf in, dan hebt u minder water nodig bij het uitspuiten. De vervuiling zit minder vast en is gemakkelijker weg te spoelen. Inweken met een (schuimend, en indien mogelijk milieuvriendelijk) inweekmiddel werkt nog efficiënter dan inweken met enkel water.
  • Gebruik geschikt reinigingsmateriaal  voor uw stallen, machines en materieel. Met de juiste afstelling van de hogedrukreiniger kunt u water besparen. Ideaal is een debiet van 20 l/min en een druk van 60 bar.
 • Waterbesparende maatregelen bij drinkwatervoorziening van dieren:
  • Controleer en reinig de drinkinstallatie regelmatig zodat uw dieren steeds voldoende water hebben. Zo spoort u slecht functionerende drinkbakken of drinknippels snel op. U kunt ze dan meteen herstellen en zo vermijdt u waterverlies. Vergeet hierbij niet de drinkbakken op de weide te controleren.
  • Stel de hoogte van de drinkbakken of drinknippels af op de grootte van de dieren. Als ze drinken vanuit een ongemakkelijke houding morsen ze immers sneller water.
  • Er is een ruim aanbod van drinkbakken op de markt. Bepaalde drinkbakken zijn ontwikkeld ter beperking van waterverspilling: drinkbakken met antimorsrand, drinkbakken met debietregeling, …
  • Meer praktische tips over dieren meer comfort geven bij extreme hitte vindt u op Dierengezondheidszorg Vlaanderen.

Lees meer sectorspecifieke tips om spaarzaam om te gaan met water, zoals hergebruik van het water en in het inzetten van alternatieve waterbronnen zoals hemelwater en oppervlaktewater.         

Plant

 • Plan irrigatie en fertigatie doordacht en gebruik efficiëntere technieken

Wat te doen bij blauwalgenbloei?

Tijdens een warme en droge zomer vinden we opvallend veel blauwalgenbloei in Vlaanderen. Misschien had u er in uw gemeente ook mee te maken? Blauwalgen houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. 
Hoe herkennen, wat kan u zelf doen om blauwalgenbloeien tegen te gaan en waar kan u blauwalgen melden? 
Waar zijn blauwalgen vastgesteld en de actuele toestand over blauwalgen met informatie en updates op de Vlaamse waterwegen.

Alle informatie over blauwalgenbloei, de gezondheidsrisico's en de maatregelen vindt u op www.blauwalgen.be. Of neem contact op via info@vmm.be.

Ondersteuningsmogelijkheden voor uw bedrijf

KRATOS: module water + optie WATERAUDIT

Dankzij de PDPO III-maatregel 'KRATOS: Raad op maat' kunt u als land- of tuinbouwer gratis water-advies krijgen op maat van uw bedrijf (module 7B) over watergebruik, beperking van waterverontreiniging, enz. en optioneel een WATERAUDIT. 

Een WATERAUDIT geeft u inzicht in de waterstromen, toont de mogelijkheden voor uw bedrijf om water te besparen en alternatieve waterbronnen voor diep grondwater (zoals hemelwater, oppervlaktewater,…) in te zetten. Om te kunnen oordelen of u alternatieve waterbronnen kunt inzetten op uw bedrijf, zijn volgende vragen van belang:

  • Hoe groot is de waterbehoefte op mijn bedrijf?
  • Wat is de vereiste kwaliteit van het water voor de verschillende toepassingen?
  • Welke alternatieve waterbronnen kunnen hiervoor dienen?

Vraag gratis een wateraudit aan via het e-loket in het kader van het adviessysteem KRATOS, Raad op Maat, module “7B, Kaderrichtlijn Water + wateraudit”.

VLIF-steun voor water investeringen in land- en tuinbouw

Via VLIF-investeringssteun worden investeringen zoals opvang, hergebruik van water, beregeningsinstallaties, enz. voor 30% van de subsidiabele kosten terugbetaald aan de land- en tuinbouwer. Voor de volledige lijst van subsidiabele investeringen en meer info over de aanvraagprocedure en de voorwaarden, zie www.vlaanderen.be/landbouw/VLIF.

Raadpleeg het uitgebreide aanbod van VLIF-steun aan land- en tuinbouwers op onze website.