VLIF Opstart van of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf (vanaf 2023)

De eerste aanvraagperiode loopt van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024.

LET OP: Er is voorlopig slechts één aanvraagperiode per jaar voorzien. Meer info vindt u bij de 'Aanvraagperiode'

Doel van de maatregel

Steun voor de opstart of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf. Deze maatregel beoogt het ondersteunen van een zoektocht naar andere verdienmodellen die meer inzetten op het creëren van toegevoegde waarde.

Een forfaitaire steun van 20.000 of 40.000 euro afhankelijk van de omzet die met het vernieuwend verdienmodel wordt gerealiseerd na het uitvoeren van een bedrijfsplan.

Voorwaarden

 • Doelgroep: landbouwbedrijven die na het uitvoeren van het bedrijfsplan (nog steeds) voldoen aan de definitie van actieve landbouwer en een verdiencapaciteit uit productie, verwerking en verkoop van bedrijfseigen landbouwproducten hebben van 7.500 euro of meer.
 • Een kwaliteitsvol bedrijfsplan indienen volgens opgelegd sjabloon met focus op de (verdere) uitrol van een duurzaam verdienmodel.
 • Minstens na de uitvoering van het bedrijfsplan 20.000 euro omzet behalen met de in het bedrijfsplan beschreven activiteiten van het duurzaam vernieuwend verdienmodel.

Omschakeling / opstart

Bij de steunaanvraag moet een bedrijfsplan worden ingediend volgens een vooropgesteld sjabloon.

De selectie zal gebeuren door een beoordelingscommissie op basis van verschillende criteria zoals o.a. de mate van waarin het bedrijfsplan haalbaar is en de mate waarin het bedrijfsmodel duurzaam en vernieuwend is op Vlaams niveau.

Steunomvang

Steunomvang
Steunbedrag Voorwaarde
20.000 euro Indien de effectieve omzet met het vernieuwend duurzaam verdienmodel op jaarbasis minstens 20.000 bedraagt het jaar voor de betalingsaanvraag.
40.000 euro Indien omzet met het vernieuwend duurzaam verdienmodel op jaarbasis zoals vooropgesteld in het bedrijfsplan minstens 40.000 euro bedraagt het jaar voor de betalingsaanvraag.

Steun aanvragen

De steun kan aangevraagd worden via het e-loket nadat er een blokperiode wordt opengesteld. Na uitvoering van het bedrijfsplan, kan de betalingsaanvraag worden ingediend.

Eerste aanvraagperiode – VLIF duurzame ondernemingsstrategie

De eerste aanvraagperiode loopt van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024.

Let op: Er is voorlopig slechts één aanvraagperiode per jaar voorzien.

In deze aanvraagperiode kunnen maximaal 50 aanvragen geselecteerd worden.

Steunaanvraag indienen via e-loket

Dien uw steunaanvraag in via het e-loket:

 • Indienperiode: van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024
 • Klik eerst op de tegel ‘VLIF steun vanaf 2023’ en daarna op de tegel ‘VLIF Duurzame ondernemingsstrategie’. Volg daarna de instructies in de applicatie.
 • In de handleiding 2023-2024 vindt u praktische informatie over hoe een steunaanvraag in te dienen.
 • Het aanvraagformulier VLIF verdienmodellen moet u verplicht opladen bij de steunaanvraag: sla dit formulier op als PDF en laad het op als ‘aanvraagformulier - bijlage’. Dit formulier kunt u ook downloaden via het e-loket.

Handleiding maatregel oproep 2023-2024

In de handleiding vindt u:

 • Een gedetailleerde uitleg van de maatregel;
 • De toegangsvoorwaarden;
 • Een toelichting bij het aanvraagformulier=bedrijfsplan;
 • Een praktische toelichting over het indienen van een steunaanvraag met printscreens van de schermen die zichtbaar zijn bij de aanvraag via het e-loket;
 • Een toelichting bij de evaluatie en de selectie van de projecten;
 • Een toelichting over de uitvoering, uitbetaling en opvolging van de maatregel.

Nuttige documenten

 

 

Webinar opname

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering over de steun voor de opstart van of de omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf (vlaanderen.be)

Contactgegevens

Voor meer technische en praktische informatie over het indienen van een steunaanvraag via het e-loket kunt u terecht op de infolijn: 02 214 48 48.

Voor inhoudelijke vragen contacteert u ons via het mailadres info@lv.vlaanderen.be.

Delen: