Stikstofdecreet: veelgestelde vragen over piekbelasters en flankerend beleid

Eén van de maatregelen uit het Stikstofdecreet van 24 januari 2024 is de aanduiding van de zogenaamde piekbelasters. Piekbelasters zijn bedrijven waarvan de stikstofuitstoot een disproportioneel grote impact heeft op de stikstofgevoelige Europees beschermde natuur in hun nabije omgeving.

​​Het Stikstofdecreet van 24 januari 2024 stelt dat piekbelasters hun activiteiten kunnen verderzetten als ze de emissies van het bedrijf verminderen zodat de impactscore tegen eind 2030 lager is dan 50%. Een landbouwbedrijf dat aangeduid is als piekbelaster kiest zelf hoe het bedrijf dat doel wil bereiken. In elk geval beschikt het landbouwbedrijf uiterlijk op 30 september 2029 over een aangepaste vergunning. Als het landbouwbedrijf dat piekbelaster is de emissies tegen 2030 niet vermindert onder de 50% dan wordt de vergunning vanaf 1 oktober 2029 ambtshalve aangepast.

Het decreet voorziet in een procedure tot aanduiding van de piekbelasters​, die raadpleegbaar is op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Aangezien piekbelasters niet meer verplicht moeten stoppen als de emissies voldoende dalen, leidt dat tot een dynamische lijst, die opgevolgd zal worden door de VLM. ​

Er wordt voorzien in een flankerend beleid, zowel voor piekbelasters die hun activiteiten stopzetten, als voor piekbelasters die een bedrijfsreconversie of omschakeling doen. Die wetgeving wordt nog uitgewerkt.

Lees het volledige artikel op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Stikstofdecreet: veelgestelde vragen over piekbelasters en flankerend beleid.

Meer info

Op 6 mei organiseerde de VLM ook een webinar ‘piekbelasters en flankerend beleid’. De link naar de opname en antwoorden op veelgestelde vragen zijn beschikbaar op de website van de VLM.

Delen: