Advies & publicaties varkens

Publicaties

  • Op het Varkensloket vindt u de meest actuele informatie en publicaties over de varkenshouderij.
  • Brochures varkens, voor een overzicht van alle beschikbare publicaties vanuit het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.
  • Veetournee 

Artikels

Promotie, afzetbevordering en voedselkwaliteitssystemen

  • BePork, voor varkensvlees beheerd door Belpork vzw
  • Meesterlyck, kwaliteitslabel voor vleeswaren op basis van varkensvlees, beheerd door Belpork vzw
  • Vlees.be, over varkensvlees

Steun aan investeringen en vestigingen

Voor algemeen of bouwtechnisch advies en beleidsadvies en/of voorlichting rond de thema's varkens, dierenwelzijn, ammoniakemissies, geur en fijn stof kan u contact opnemen met

Varkens

Stallenbouw en dierenwelzijn

Emissies veehouderij

Delen: