Bio

Biologische landbouw

De Vlaamse overheid erkent de biologische landbouw als partner in een duurzame toekomst.

Logo bio Het beleidsdomein Landbouw en Visserij verleent subsidies, erkent de controleorganen en coördineert de reglementering. De term "bio" is wettelijk beschermd. Enkel gecontroleerde bedrijven mogen er gebruik van maken. De biologische productiemethode valt immers onder een strikte reglementering. Onder bepaalde voorwaarden zijn er uitzonderingen waarvoor vergunningen kunnen aangevraagd worden.

Nieuwe regeling bedrijfsadvisering vanaf 1 april 2014: de Vlaamse regering heeft op initiatief van de minister-president een nieuwe regelgeving goedgekeurd die landbouwers en land- en tuinbouwscholen toelaat om advies inzake biologische landbouw te bekomen.

Indien u als landbouwer wenst om te schakelen naar biologische landbouw, dan is het zeer belangrijk dat u correct advies inwint over de omschakeling en over de afzet van uw producten in de keten. Bent u reeds gestart als biologisch landbouwer, dan is kennis- en ervaringsuitwisseling met collega-landbouwers cruciaal.

De Vlaamse overheid steunt daarom de projecten Bio zoekt Boer, Bio zoekt Keten (die u adviseren over de omschakeling van uw bedrijf en de vermarkting en afzet van uw product) en het project biobedrijfsnetwerken die kennisuitwisseling stimuleert. 
In het kader van het Strategisch plan werden Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding (NOBL) en het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de biologische teelt (CCBT) opgericht. Bij CCBT kan u terecht voor praktijkinformatie op maat van de landbouwer.

Indien u een bedrijf overneemt of opstart, kan u voor algemene informatie een kijkje nemen op de digitale overnamebrochure.

Zie ook: