Bio

Biologische landbouw

De Vlaamse overheid erkent de biologische landbouw als partner in een duurzame toekomst. Ze ondertekende mee het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008-2012.

Op 7 februari 2013 ondertekenden de minister-president en vertegenwoordigers van Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond en VLAM het nieuw strategisch plan biologische landbouw 2013-2017 om de biologische landbouw in Vlaanderen verder te laten groeien en ontwikkelen. Twee nieuwe partners (Fevia Vlaanderen en Comeos Vlaanderen) ondertekenden een engagementsverklaring om bij te dragen tot het optimaliseren,  stimuleren en sturen van de markt- en ketenontwikkeling.

Logo bio Het beleidsdomein Landbouw en Visserij verleent subsidies, erkent de controleorganen en coördineert de reglementering. De term "bio" is wettelijk beschermd. Enkel gecontroleerde bedrijven mogen er gebruik van maken. De biologische productiemethode valt immers onder een strikte reglementering. Onder bepaalde voorwaarden zijn er uitzonderingen waarvoor vergunningen kunnen aangevraagd worden.

Nieuwe regeling bedrijfsadvisering vanaf 1 april 2014: de Vlaamse regering heeft op initiatief van de minister-president een nieuwe regelgeving goedgekeurd die landbouwers en land- en tuinbouwscholen toelaat om advies inzake biologische landbouw te bekomen.

Zie ook: website biologische landbouw Europese Commissie

Indien u als landbouwer wenst om te schakelen naar biologische landbouw, dan is het zeer belangrijk dat u correct advies inwint over de omschakeling en over de afzet van uw producten in de keten. Bent u reeds gestart als biologisch landbouwer, dan is kennis- en ervaringsuitwisseling met collega-landbouwers cruciaal.

De Vlaamse overheid steunt daarom de projecten Bio zoekt Boer, Bio zoekt Keten (die u adviseren over de omschakeling van uw bedrijf en de vermarkting en afzet van uw product) en het project biobedrijfsnetwerken die kennisuitwisseling stimuleert. 
In het kader van het Strategisch plan werden Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding (NOBL) en het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de biologische teelt (CCBT) opgericht. Bij CCBT kan u terecht voor praktijkinformatie op maat van de landbouwer.

Indien u een bedrijf overneemt of opstart, kan u voor algemene informatie een kijkje nemen op de digitale overnamebrochure.

Zie ook: Statistieken biologische landbouw