Subsidies bio

 Subsidies biologische landbouw

De professionele land- en tuinbouwer kan verschillende vormen van subsidies en VLIF steun aanvragen. Specifiek voor de biologische landbouw zijn er bijkomende subsidies.

 • Bedrijfsadvisering (nieuwe regeling vanaf 1 april 2014)
  De Vlaamse regering heeft op initiatief van de minister-president een nieuwe regelgeving goedgekeurd die landbouwers en land- en tuinbouwscholen toelaat om advies inzake biologische landbouw te bekomen.

 • Hectaresteun biologische productiemethode
  Voor de biologische productiemethode kan u subsidie aanvragen onder de vorm van hectaresteun. Het jaarlijks bedrag is afhankelijk van het type verbintenis en de teelt op de percelen..

 • VLIF steun
  Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Startende land- en tuinbouwers kunnen overnamesteun aanvragen.
  Investeringen specifiek voor de biologische landbouw kunnen in aanmerking komen voor investeringssteun.

 • Subsidie controlekost
  Om de kwaliteit van biologische landbouw te garanderen zijn er strikte controle- en certificeringsregels. Jaarlijks is er een controle van het bedrijf met steekproefcontroles en staalnames. U kan een tussenkomst in deze kost aanvragen tot een maximum van 1.000 euro.