Subsidies bio

 Foto biobedrijfSubsidies biologische landbouw

De professionele land- en tuinbouwer kan verschillende vormen van subsidies en VLIF steun aanvragen. Specifiek voor de biologische landbouw zijn er bijkomende subsidies.

 • Bedrijfsadvisering
  Sinds 1 april 2014 is een regeling van toepassing die landbouwers en land- en tuinbouwscholen toelaat om advies over biologische landbouw in te winnen. De regelgeving werd gewijzigd met ingang van 1 april 2019.

 • Hectaresteun biologische productiemethode
  Voor de biologische productiemethode kan u subsidie aanvragen onder de vorm van hectaresteun. Het jaarlijks bedrag is afhankelijk van het type verbintenis en de teelt op de percelen.

 • Subsidie controlekost
  Om de kwaliteit van biologische landbouw te garanderen zijn er strikte controle- en certificeringsregels. Jaarlijks is er een controle van het bedrijf met steekproefcontroles en staalnames. U kan een tussenkomst in deze kost aanvragen tot een maximum van 1.000 euro.

 • VLIF steun
  Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Startende land- en tuinbouwers kunnen overnamesteun aanvragen.
  Investeringen specifiek voor de biologische landbouw kunnen in aanmerking komen voor investeringssteun.

Zie ook Persbericht dd. 6/9/21 Bio-onderzoek naar methaanonderdrukkend rantsoen en natuurlijke vijanden in een bankerplant systeem