Aanbinden dieren

Het aanbinden of isoleren van dieren is verboden, tenzij het gaat om individuele dieren gedurende een beperkte tijd en voor zover deze praktijk gerechtvaardigd is om diergeneeskundige redenen.

Het aanbinden van vee in bedrijven met ten hoogste 50 dieren (uitgezonderd jonge dieren) kan toegestaan worden als deze dieren niet in aan hun gedrag aangepaste groepen kunnen worden gehouden, en op voorwaarde dat zij tijdens de graasperiode toegang hebben tot weidegrond en ten minste tweemaal per week toegang hebben tot weidegrond en ten minste tweemaal per week toegang krijgen tot openluchtruimten wanneer grazen niet mogelijk is.

Exploitanten die dieren willen aanbinden en voldoen aan bovenstaande voorwaarden, bezorgen daarvoor een aanvraag aan hun controleorgaan.

Deze aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden.

Uw controleorgaan onderzoekt de aanvraag en bezorgt uiterlijk veertien dagen na de ontvangst van de aanvraag zijn advies aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deelt, binnen de veertien dagen na ontvangst van het advies, haar beslissing over het aanbinden mee. Het agentschap bezorgt ook een kopie van de brief aan het controleorgaan.

Opgelet: Deze aanvraag dient jaarlijks te gebeuren.

Contact biologische landbouw

Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel
Belgiƫ

Delen: