Binnenbrengen niet-biologisch pluimvee in een biologische productie-eenheid

Indien er geen biologisch pluimvee beschikbaar is die voldoet aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften van de landbouwer, en het pluimveebeslag wordt voor het eerst samengesteld, wordt vernieuwd of opnieuw samengesteld kan er toestemming gevraagd worden voor het binnenbrengen van niet biologisch pluimvee in een biologische product-eenheid, mits deze dieren jonger dan drie dagen oud zijn.

Als exploitanten niet-biologisch pluimvee in een biologische productie-eenheid willen binnenbrengen bezorgen ze daarvoor een aanvraag aan hun controleorgaan:
•    Vul het Aanvraagformulier binnenbrengen niet bio-pluimvee volledig in.
•    Bezorg dit aanvraagformulier vervolgens aan uw controleorgaan.

Uw controleorgaan onderzoekt de aanvraag en bezorgt uiterlijk veertien dagen na de ontvangst van de aanvraag zijn advies aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deelt, binnen de veertien dagen na ontvangst van het advies, haar beslissing over de mogelijkheid tot het binnen brengen van niet-biologisch pluimvee mee.  Het agentschap bezorgt ook een kopie van de brief aan het controleorgaan.

Delen: