Verkorte omschakeling van percelen

De omschakelingsperiodes liggen vast in de Europese wetgeving.  De omschakelingsperiode start ten vroegste wanneer de landbouwer of exploitant de activiteit meldt aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en zijn bedrijf aan het controlesysteem is onderworpen.

Eerdere periodes kunnen uitzonderlijk als deel van de omschakelingsperiode worden erkend.  Exploitanten die voor een perceel een periode die aan de omschakelingsperiode voorafgaat, met terugwerkende kracht als deel van die omschakelingsperiode willen laten erkennen, bezorgen daarvoor een aanvraag aan hun controleorgaan..

Als exploitanten een verkorte omschakeling van de percelen willen aanvragen, bezorgen ze daarvoor een aanvraag aan hun controleorgaan:

Uw controleorgaan onderzoekt de aanvraag en bezorgt uiterlijk veertien dagen na de ontvangst van de aanvraag zijn advies aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deelt, binnen de veertien dagen na ontvangst van het advies, haar beslissing over de mogelijkheid tot het verkorten van de omschakelingsperiode van de percelen mee.  Het agentschap bezorgt ook een kopie van de brief aan het controleorgaan.

Contact biologische landbouw

Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel
Belgiƫ

Delen: