Binnenbrengen van niet-biologische dieren voor fokdoeleinden in een biologische productie-eenheid

Indien er geen biologische dieren beschikbaar zijn die voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften van de landbouwer, kan er toestemming gevraag worden voor het binnenbrengen van niet biologische dieren in een biologische product-eenheid.

Als exploitanten niet-biologisch dieren in een biologische productie-eenheid willen binnenbrengen bezorgen ze daarvoor een aanvraag aan hun controleorgaan:

Uw controleorgaan onderzoekt de aanvraag en bezorgt uiterlijk veertien dagen na de ontvangst van de aanvraag zijn advies aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deelt, binnen de veertien dagen na ontvangst van het advies, haar beslissing over de mogelijkheid tot het binnen brengen van niet-biodieren mee. Het agentschap bezorgt ook een kopie van de brief aan het controleorgaan.

Contact biologische landbouw

Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel
Belgiƫ

Delen: