Vergunning gebruik niet-biologische ingrediënten

Indien dit noodzakelijk is om de toegang tot bepaalde ingrediënten van agrarische oorsprong te verzekeren en die ingrediënten niet in voldoende hoeveelheid beschikbaar zijn in biologische vorm, kan op vraag van een exploitant een voorlopige toelating gegeven worden voor het gebruik van een niet-biologisch ingrediënt. 
Exploitanten die niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong willen gebruiken in een verwerkt biologisch levensmiddel als vermeld in artikel 25 van verordening (EU) 2018/848, bezorgen daarvoor een aanvraag aan hun controleorgaan. 

U vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan uw controleorgaan.
Het controleorgaan onderzoekt de aanvraag en bezorgt zijn advies aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.
Vervolgens deelt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij haar beslissing over het gebruik van niet-biologische ingrediënten van agrarische oorsprong mee aan de exploitant en zijn controleorgaan.

Elke toelating wordt bekendgemaakt op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en in het Belgisch Staatsblad. 

Dit is de Lijst van toelatingen in België.

Een toelating geldt voor 6 maanden en kan maximaal twee keer verlengd worden. Een toelating houdt in dat het betrokken niet-biologische ingrediënt door alle exploitanten in België mag gebruikt worden.

Een toelating impliceert dat de gegevens ervan worden meegedeeld aan de Europese Commissie en de Lidstaten (zie Privacyverklaring)  Dit impliceert tevens dat bezwaar kan gemaakt worden tegen een toelating wanneer de ingrediënten wel in voldoende hoeveelheid in biologische vorm beschikbaar zijn.

Een bepaald niet-biologisch ingrediënt kan in totaal maximaal 1,5 jaar (rekening houdend met de 2 mogelijke verlengingen) gebruikt worden, ongeacht welke exploitant(en) in België de aanvragen doen.

De toelating kan op elk moment worden opgeheven wanneer blijkt dat het betrokken ingrediënt in biologische vorm beschikbaar is.

Contact biologische landbouw

Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel
België

Delen: